Informē Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļa: jūnijā visvairāk reģistrē laulību

Jūnijā reģistrēti 12 jaundzimušie, sastādīti 16 miršanas reģistri, 19 pāri reģistrējuši laulību.

Dzimšanas apliecības saņēmuši 7 zēni un 5 meitenes. Puisīši nosaukti šādos vārdos: Miķelis, Roberts, Džeimijs, Kārlis, Otto, Dāvis, Ernests. Meitenītēm dāvināti vārdi: Evelīna, Marta, Liene, Ketija, Elizabete.

2 jaundzimušo vecāki sastāv laulībā, 9 bērniem atzīta paternitāte, viena mazuļa dzimšanas apliecībā ierakstītas ziņas tikai par māti. 6 bērni māmiņām ir pirmie, 3 – otrie, 2- trešie, 1 – piektais. 4 jaundzimušie deklarēti Lejasciema pagastā, 3 – Gulbenē, 2 – Stradu pagastā, pa 1- Litenes, Līgo un Stāmerienas pagastos.

Jūnijā reģistrēti 16 aizsaulē aizgājuši iedzīvotāji. Miruši 8 vīrieši vecumā no 40 līdz 73 gadiem un 8 sievietes no 62 līdz 85 gadiem. Mirušie ir 8 Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, pa 2 no Beļavas, Daukstu un Stradu pagastiem, pa 1 – no Litenes pagastiem un Stāmerienas pagastiem.

No 19 maija laulībām 14 reģistrētas svinīgi dzimtsarakstu nodaļā, 1- brīvā dabā pie Stāmerienas ezera, 1 – Vecgulbenes muižā, 2 gadījumos lietišķi darba telpās (tikai juridiska dokumentu sakārtošana). 1 laulības reģistrs sastādīts, pamatojoties Gulbenes ev. lut. draudzes mācītāja paziņojumu par laulības noslēgšanu baznīcā. Laulībā stājušās personas vecumā no 20 līdz 57 gadiem.

Statistika nepielūdzami rāda, ka pusgadā reģistrēto jaundzimušo skaists nodaļā salīdzinājumā ar 2017.gadu ir par 20 mazāks. Māmiņām ir dzimuši 25 pirmie bērni, 33 – otrie, 8 – trešie, 3 – ceturtie, 4 – piektie, 1 – 6.bērns. Populārākie vārdi meitiņām, kuri atkārtojas 2 reizes ir Keita, Alise un Marta. Puisīšiem 2 reizes atkārtojas vārdi: Artūrs, Valters, Olivers, Emīls, Ričards, Matīss, Henrijs, Roberts, Miķelis.
2018.gada 1.pusē palielinājies reģistrēto laulību skaits.

Līdz 30.jūniju nodaļā saņemti 76 iesniegumi par laulības noslēgšanu, kas ir par 27 vairāk kā iepriekšējā gadā šajā laikā. Priecājamies, ka pašvaldības piedāvāto iespēju sakarā ar Starptautisko bērnu aizsardzības dienu 2.jūnijā apmaksāt svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju izmantoja 7 pāri. Ļoti pieprasīti datumi laulības reģistrācijai šogad ir 21.jūlijs un 18.augusts.

Reģistrēt laulību un sakārtot attiecības juridiski gados vecākus pārus veicina likumdošana par pabalsta 50% apmērā no mirušā pensijas izmaksu vienu gadu palikušajam laulātajam, kas stāsies spēkā ar 2019.gadu

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas