Informē robežapsardze

2008.gada oktobrī konstatētas trīsdesmit četras personas, kuras izdarījušas administratīvos pārkāpumus. Sastādīti trīsdesmit četri administratīvā pārkāpuma protokoli. Administratīvi sodītas divdesmit divas personas: no tām ar naudas sodu - astoņpadsmit, ar brīdinājumu - četras personas.

2008.gada oktobrī Pededzes robežapsardzības nodaļas apsargājamajā iecirknī tika aizturēti četri Latvijas Republikas pavalstnieki, kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Latvijas Republikas uz Krievijas Federāciju un atpakaļ uz Latvijas Republiku. Pēc apstākļu noskaidrošanas tika konstatēts, ka minētās personas valsts robežu šķērsoja ogojot.


2008.gada oktobrī Punduru robežapsardzības nodaļas robežnorīkojums kopā ar Kriminālizmeklēšanas dienesta amatpersonām apmēram 250 m attālumā no valsts robežas aizturēja piecus Turcijas Republikas pilsoņus, kuri nelikumīgi šķērsoja valsts robežu virzienā no Krievijas Federācijas uz Latvijas Republiku.

 

Pēc apstākļu noskaidrošanas tika konstatēts, ka minētās personas valsts robežu šķērsoja ar mērķi ieceļot Eiropas Savienības dalībvalstīs darba meklējumos.


Kontrolējot pierobežas joslas un pierobežas režīma ievērošanas noteikumus, 2008.gada oktobrī robežapsardzības nodaļu amatpersonas aizturēja 3 personas, kurām, atrodoties pierobežas joslā, nav bijis pases vai speciālās caurlaides.


2008.gada oktobrī bez derīga ceļošanas dokumenta (pases) Vientuļu robežkontroles punktā aizturēts Latvijas Republikas pilsonis, kurš mēģināja ieceļot ar 1992.gada modifikācijas Latvijas Republikas pilsoņa pasi, kas no 2008.gada 1.jūlija nav derīga ceļošanai.


2008.gada oktobrī konstatētie pārkāpumi ceļu satiksmē, šķērsojot valsts robežu, bija: viens automašīnas vadītājs par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadītāja tiesību (beidzies derīguma termiņš); trīs automašīnas vadītāji par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nebija izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana; konstatēts viens pārkāpums, kad transportlīdzeklim nebija veikta valsts tehniskā apskate.


Imigrācijas kontrole:
Veicot imigrācijas kontroli norīkojumu un reidu laikā, 2008.gada oktobrī Imigrācijas nodaļu amatpersonas pārbaudīja 49 viesnīcas un viesu namus, pārbaudītas 129 iestādes, uzņēmumi un firmas un 861 ārzemnieks. Pārbaužu rezultātā konstatēti 4 ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu pārkāpumi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas