Interesē darījumi ar nekustamo īpašumu un mantojuma lietas

Iedzīvotāji aktīvi izmanto iespēju pie notāres konsultēties par brīvu
Latvijas notāri arī šogad turpina pirms vairākiem gadiem aizsākto tradīciju, 7. un 8.martā rīkojot Notāru dienas. To laikā notāru birojos par brīvu tika sniegtas konsultācijas par svarīgiem un aktuāliem juridiskiem jautājumiem. Atbildes uz interesējošiem jautājumiem šajās dienās varēja saņemt arī gulbenieši, konsultējoties ar zvērinātu notāri Baibu Jaunbērziņu, kas šajā amatā strādā kopš 2004.gada.

B.Jaunbērziņa "Dzirkstelei" stāsta, ka iedzīvotāju aktivitāte bija nedaudz lielāka nekā pērn. Šajās dienās pie notāres konsultējās vairāk nekā 30 cilvēki. Viņa ir pārliecināta, ka Notāru dienas ir jārīko arī turpmāk. "Šajā laikā tie iedzīvotāji, kuru finansiālā rocība nav tik liela, aktīvi izmanto iespēju pārrunāt problēmas, kas viņiem ir sasāpējušas," saka B.Jaunbērziņa.

 

B.Jaunbērziņa stāsta, ka visvairāk cilvēkus interesē darījumi ar nekustamo īpašumu, bet tas ir bijis aktuāli arī citos gados, kā arī mantojuma lietas. Interese ir arī par ar aizdevuma un uztura līgumu noslēgšanu, par dzīvesvietas deklarēšanu, nodokļiem, maznodrošinātās personas statusa iegūšanu un citu, kā arī par laulības šķiršanu, jo tā ir novitāte.


"Par laulības šķiršanu bieži jautā arī ikdienā. Acīmredzot tas ir aktuāli. Kopumā valstī nedaudz vairāk nekā mēneša laikā notāri ir saņēmuši aptuveni pusotru tūkstoti iesniegumu par laulības šķiršanu. Cilvēki aktīvi izmanto šo iespēju arī pie mums. Arī manā praksē jau ir pirmās šķirtās laulības," stāsta B.Jaunbērziņa un piebilst, ka neviens iesniegums nav iesniegts par laulības šķiršanu, kas noslēgta baznīcā. Visi iesniegumi ir par laulībām, kas reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā.

 

Viņa skaidro, ka cilvēku interese par laulības šķiršanu pie notāra ir tik liela, jo tā ir laika un naudas ekonomija, ka arī fakts, ka privāta lieta netiek tik ļoti iznesta uz āru. Process notiek ātri.

 

"Tikai jāatceras, ka pie notāra var vērsties tad, ja laulātie ir vienojušies, proti, nav strīda par laulības šķiršanu un ir panākta vienošanās jautājumos, kas ir saistīti ar laulāto kopmantas sadali un nepilngadīgo bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem. Ja šāda vienošanās ir panākta, tad notārs pārliecinās, ka laulība ir izirusi un nav saglabājama, tad tiek pieņemts iesniegums un jau 31.dienā pēc laulības šķiršanas iesnieguma saņemšanas laulību notārs var šķirt," stāsta B.Jaunbērziņa.


Ikdienā viena stunda šādu konsultāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām taksēm pie notāra maksā 7,70 lati bez pievienotās vērtības nodokļa. Jāmaksā ir tikai tādos gadījumos, ja cilvēks ir atnācis pakonsultēties un pēc tam negrib saņemt nekādus notariālus pakalpojumus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas