Ir grozījumi likumprojektā

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas pilsētu un novadu administratīvās teritorijas noteiks Saeima, bet administratīvo robežu aprakstus apstiprinās Ministru kabinets. To paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītie grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektā.

Likumprojektā teikts, ka Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās: apriņķos, republikas pilsētās un novados.


Saeima varēs izveidot vai likvidēt pilsētu un novadu administratīvās teritorijas, kā arī grozīt to robežas tikai valsts un attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju interesēs. Lai Saeima ar likumu varētu mainīt minētās teritorijas, būs nepieciešams ieinteresēto pašvaldību lēmums un Ministru kabineta atzinums.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas