Ir iespēja pretendēt uz stipendiju

Gulbenes novada dome informē, ka mūsu novada 12.klašu beidzējiem ir iespējas pretendēt uz vienreizēju stipendiju mācību uzsākšanai augstskolā (līdz 700 eiro), kuru nodrošina Vācijas „Lauvu klubs”.

Lai iegūtu stipendiju, kandidāta gada vidējai atzīmei 2013./2014. mācību gadā jābūt 7 balles un augstāk, panākumiem mācību olimpiādēs vai zinātniski pētnieciskajā darbībā (pēdējie divi gadi), kā arī jāatbilst vēl kādam no nosacījumiem: maznodrošināts, bārenis vai audzina viens no vecākiem, daudzbērnu ģimene.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki sadarbībā ar mecenātiem izskata stipendiātu iesniegtos dokumentus. Dokumenti jāiesniedz līdz 26.maijam. Tālruņi informācijai: 64497722, 64497723.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas