Ir interese par īpašumiem

Druvienas pagastā nomas tiesību izsole tiks rīkota 9,6 hektārus lielajam pašvaldības zemes īpašumam “Lazdu dīķis” ar ūdenskrātuvi uz tā. Gulbenes novada dome noteikusi, ka nomas tiesību izsoles sākumcena ir 60 eiro.


Savukārt pašvaldības īpašumam “Ezeri”, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,07 hektāra platībā un ēkām uz tās, novada dome ir apstiprinājusi izsoles rezultātu. Potenciālais pircējs – kāda vietējā firma - ir ar mieru pirkt šo īpašumu par 5500 eiro. Taču priekšroka ir privātpersonai, kura var izmantot pirmpirkuma tiesības un, visticamāk, to arī darīšot.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas