Ir izpētīts Druvienas Vecās skolas – muzeja ēkas tehniskais stāvoklis

Pēc Gulbenes novada pašvaldības pasūtījuma jūnijā tika veikta Druvienas Vecās skolas – muzeja ēkas tehniskā apsekošana ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu 2000 eiro apmērā un Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 329,25 eiro. Par to informē Druvienas Vecās skolas – muzeja vadītāja Kristīne Krama.

“Tika izpētīts ēkas iekšējā interjera un ārējā veidola tehniskais stāvoklis, nosakot nepieciešamo un pieļaujamo renovācijas darbu specifiku, lai saglabātu ēkas autentiskumu un drošību. Tika veikti nepieciešamie mērījumi, ar fotouzņēmumu palīdzību dabā tika konstatēts ēkas esošais iekštelpu tehniskais un vizuālais stāvoklis, kā arī novērtēts ārējā veidola tehniskais un vizuālais stāvoklis. Tika apsekoti ēkas pamati un konstrukcijas. Tika izpētīts arī ēkas bēniņu stāvs, kas muzeja vajadzībām patlaban netiek pielietots, ar mērķi to izmantot nākotnē. Šis pētījums kalpos muzeja darbības tālākai attīstībai, lai, kvalitatīvi renovējot un pielāgojot senatnīgā nama telpas šodienas vajadzībām un budžeta iespējām, nodrošinātu Druvienas Vecās skolas - muzeja ilgtspējīgu attīstību,” stāsta K.Krama.

Druvienas pagastskola celta no 1864. līdz 1868. gadam, lai tur varētu mācīties zemnieku bērni. Otrais stāvs tika uzbūvēts 1894.gadā. Skolas vajadzībām ēka kalpoja līdz 1951.gadam, kad skolu pārcēla uz bijušo Druvienas kungu māju. No 1951.gada pagastskolas namā tika ierīkoti dzīvokļi netālu esošā cepļa strādniekiem. 1964.gadā tika pieņemts lēmums par Druvienas sabiedriskā novadpētniecības muzeja dibināšanu, kas tika atvērts 1966.gada 10.jūlijā. Šodien pagastskolas nams ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis.

“Druvienas Vecā skola – muzejs saka lielu paldies VKKF un Gulbenes novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu, kā arī SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa" par ieguldīto darbu un vērtīgo pētījumu!” saka K.Krama.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas