Ir noteikti kūtsmēslu izkliedes un minerālmēslu izsējas aizlieguma periodi

Ņemot vērā Eiropas Komisijas norādījumus, ir noteikti jauni kūtsmēslu izkliedes un minerālmēslu izsējas aizlieguma periodi.

Zemkopības ministrijas speciāliste Solveiga Lazovska informē, ka nekāda veida kūtsmēslus nedrīkst izkliedēt laika posmā no 15.novembra līdz 15.martam. Savukārt slāpekļa minerālmēslus zālājiem nedrīkst izsēt laika posmā no 15.septembra līdz 15.martam. Pārējiem kultūraugiem, kā arī augļu dārziem jebkura veida minerālmēslu izsēja un iestrāde augsnē nebūs pieļaujama laika posmā no 1. novembra līdz 15.martam.

 

Šie noteikumi īpaši būs jāievēro lauksaimniekiem, kuri īstenos lauksaimniecisko darbību īpaši jutīgajās teritorijās.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas