Īrēs telpas “Blomītē”

Beļavas biedrība “Jumata” turpmākos piecus gadus nomās no pašvaldības telpas 20 kvadrātmetru platībā (Ozolkalna “Blomītē”), lai tur glabātu lielformāta koka spēles. Tā lēmusi Gulbenes novada dome.

Noteikts, ka “Jumatai” ar savām koka spēlēm divas reizes gadā jāpiedalās pasākumos Beļavā.


“Jumatas” koka spēles ir izgatavotas projektā ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību tieši novada pasākumu kuplināšanai.


“Jumata” ir dibināta pirms diviem gadiem ar mērķi veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, organizēt veselīga dzīvesveida, sporta, aktīvā tūrisma, kultūras, neformālās izglītības pasākumus un aktivitātes, izkopt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas