Iveta Kovtuņenko: Kāpēc aizeju no darba... (pielikumā - audiosaruna) 200

Ceturtdien saņēmām e-pastu, kurā rakstīts:"Vēlos jums nosūtīt informāciju, kā Gulbenes novada pašvaldībā izrēķinās ar sev nelabvēlīgiem darbiniekiem. Šī situācija ir zināma ļoti daudziem, bet neviens nevēlas vērsties pret Gulbenes novada pašvaldības deputātu M.Bogdanu un priekšsēdētāju N.Audzišu, kurš bija informēts par šo sarunu un to akceptējis. Ierakstā ir dzirdama saruna starp Gulbenes novada pašvaldības deputātu Mārtiņu Bogdanu un Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” vadītāju Ivetu Kovtuņenko," rakstīts vēstulē.


Kāpēc aizeju no darba...


Deputāta Mārtiņa Bogdana vizīte pie manis bija 2018.gada 29.novembrī pulksten 16.39. Lūk, viņa teiktais: “Administrācijas darbiniekiem viss ir piegriezies, pusotru mēnesi man zvana un sūdzas man par tevi (2 reizes).


No taviem darbiniekiem nav nevienas sūdzības (2 reizes).


Ja tev nav deputātu atbalsta, tu vari no šejienes aiziet.


Varbūt gribi uzrakstīt vienošanos? (3, 4 reizes, vienošanos man var piedāvāt tikai un vienīgi domes priekšsēdētājs).


Tu, saproti, jautājums ir darba kārtībā un tevis vairs nav, jo tev nav deputātu vairākuma.


Tu un tava iestāde ir zem lupas.


Zinu, ka tiek rakts pret tevi.


Es kaut ko augšā dzirdēju par budžetu, tagad sākšu vētīt.


Nobalsos (tiek nosaukti konkrēti 2 deputātu uzvārdi) pret tevi, ja vajadzēs, vēl nobalsos!


Es atnācu izrunāt, lai tev nav pārsteigums...


Man no administrācijas darbiniekiem priekšstats, ka rok pret tevi.


Pie visa vainīga tava subjektīvā attieksme!


Deputāti var atlaist tevi.


Tev vairs to balsu nav, ja nu (nosaukts konkrēts deputāta uzvārds) nobalsos par tevi.


Es atnācu sagatavot tevi, ka tāda vienošanās būs.


Tu zini, ka neaizstājamu cilvēku nav, vari iet prom, būs vietā, kas strādā...


Es pie budžeta varu atrast pirkumus un uzrakstīt iesniegumu, lai izvērtē tavu atbilstību amatam.


Tādu sacept pret tevi vai tāds darba kārtības jautājums būs, lai tevi neizbrīna.


Tev liek visādus šķēršļus!


Krāj pret tevi mīnusus vai nu pie vērtēšanas, vai uz domes sēdi, un balsis sanāks.


Tava autoritāte, kas ir piegriezusies administrācijai, tava jaukšanās viskautkur.”


Protams, deputāts pasniedza man, ka visu, ko viņš runāja, zina arī domes priekšsēdētājs N.Audzišs un viss ir saskaņots ar viņu, jo ir hierarhija. 29.novembrī pulksten 7.00 deputāts ir izstāstījis, ka viņam ir fabula, ko likt lvetai, tas ir, man, priekšā, un piedāvājis pateikt par vienošanos. Protams, sarunā tiek pieminēti arī citi deputāti un administrācijas darbinieki, bet ētisku apsvērumu dēļ neviena uzvārdu neminēšu. Par visu šo sarunas tekstu zina deputāti A.Caunītis, A.Savickis, G.Pūcīte, izpilddirektore G.Švika un citi.


Šī ir vienkārši klaja un nekrietna atriebība, psiholoģiskais terors no M.Bogdana puses sakarā ar to, ka es viņam labi zināmai personai palūdzu, lai viņa vai nu uzlabo savu darbu un strādā labi, bez kļūdām, paviršībām, vai no 1.janvāra tā vairāk strādāt nevēlos (varētu palūgt profesionālu dokumentu sagatavotāju, lai sniedz atzinumu, kā tiek veikti darba pienākumi pēc amata apraksta, par kuru tiek maksāta alga 843 eiro? Esmu mutiski aizrādījusi vismaz 3-4 reizes šogad). Es savukārt veicu administrācijas darbinieku aptauju par viņu sūdzībām pret mani. Izrādās, neviens administrācijas darbinieks nav sūdzējies M.Bogdanam (protams, ne tiem, ar ko ikdienā man nav nekādas saskarsmes). Tad ir jautājums tikai viens - kādēļ tik nekrietni deputāts var apmelot administrācijas darbiniekus? Un cik ir šo administrācijas darbinieku, kuri pusotra mēneša laikā zvana un sūdzas tieši M.Bogdanam? Uz manu jautājumu, kuri vai kuras, arī viņam atbildes nebija. Deputāts uzsvēra, ka viņš strādā un ir ļoti aktīvs, jo, kad viņš kaut ko pastāsta kādam deputātam (tiek minēts konkrēts uzvārds) un pāris citiem deputātiem, viņi brīnās, kā viņš visu zina.


Jā, varbūt var strādāt arī tā. Es uzskatu, ka deputāti ir mūsu, iedzīvotāju, ievēlētas amatpersonas, kuri rūpējas par novada, iedzīvotāju attīstību un labklājību. Uzskatu, ka deputātiem jāstrādā cieši ar novada vadību, administrāciju, administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītajiem utt.


Jā, arī ir un tiek pieļautas kļūdas. Normāli ir tās atzīt (es to vienmēr daru), palīdzēt risināt. Vai tiešām visā pasaulē ir kāds cilvēks, kurš nekļūdās? Varbūt arī jāievēro nevainīguma prezumpcija un jāļauj atbildēt uz izvirzītajiem pārkāpumiem, jādod iespēja paskaidrot? Nevis stundas laikā cilvēks vienkārši “jānosit”, neminot nevienu konkrētu piemēru.


Būtu labi, ja deputāts M.Bogdans izdarītu Gulbenes novadā kaut simtdaļu no mana izdarītā septiņos gados. M.Bogdanam iesaku iepazīties ar Darba likuma 28.panta 2.daļu, 100.panta 5.daļu un mana Darba līguma 8.punkta 2.apakšpunktu, kā arī noskaidrot, ko nozīmē “bosings” vai mobings.


Kādēļ es rakstu par mūsu sarunu? Tādēļ, ka sarunā tika skarti vairāki deputāti, minot konkrētus uzvārdus no M.Bogdana puses, lai viņa naidkārā atriebība nepāriet lielos pazemojumos pie vērtēšanas, budžeta u.c. Jums visiem daru zināmu, ka pēc izveseļošanās vairs Gulbenē neatgriezīšos. M.Bogdanam un citiem nevajadzēs veltīt laiku, meklējot iemeslus, lai es uzrakstītu vienošanos. Vienošanās nebūs, jo nav jātērē pašvaldības līdzekļi. Es pati pēc izveseļošanās uzrakstīšu atlūgumu. Nekad neesmu turējusies ne pie viena "krēsla", un tā arī ir manu darbu panākumu atslēga - visu darīt no sirds, nedomājot par "krēslu"!


Pirmo reizi mūžā no visiem pārdzīvojumiem pēc M.Bogdana vizītes (29.11.2018.), mana pazemojuma 4.decembrī noģību un nokritu Gulbenes novada pašvaldības ēkas 2.stāvā ap pulksten deviņiem. Tika izsaukta ātrā palīdzība uz darbavietu. Veselu stundu mani ārstēja, uz vietas kabinetā liekot sistēmu... Vai tas ir normāli? Cilvēkam pats dārgākais ir veselība, ko ne par kādu naudu nevar nopirkt.

Lai precizētu M.Bogdana neskaitāmas reizes piesaukto lielo zvanīšanu un žēlošanos no administrācijas puses par mani, 5.decembrī aptaujāju kolēģus, ar ko ir bijusi dažāda saskarsme darba gaitās, vai viņi ir zvanījuši un par mani sūdzējušies M.Bogdanam: J.lgaviņu, G.Kalmani, D.Muktupāvelu, V.Karuzinu, G,Krūmiņu, G.Šviku, A.Caunīti, L.Gāgani, E.Silaunieci, V.Kravali, K.Daukstu, Ģ.Vildi, D.Lūkinu, M.Ubagu, G.Āboliņu, A.Rauzu, V.Apinīti, J.Barinski, L.Reinsoni, D.Krēsliņu, L.Sprudzāni, M.Lazdiņu, LGagaini, L.Afanasjevu, A.Šķēlu, I.Lukšu. Viņi teica, ka nav M.Bogdanam zvanījuši un par mani žēlojušies. Tad nu varbūt deputātiem M.Bogdans nosauks to administrācijas darbinieku vārdus, kuri pusotra mēneša laikā nemitīgi ir zvanījuši un žēlojušies, jo deputātam tomēr par saviem vārdiem ir jāatbild. Vai deputāts var apmelot administrācijas darbiniekus un sarunā pārliecināti tos piesaukt? Vai viens deputāts var nosaukt citus deputātus, kuri balsos pret mani ar milzīgu pārliecību?


Paldies domes priekšsēdētāja vietniekam A.Caunītim un īpaši izpilddirektorei G.Švikai, L.Reinsonei un A.Kļaviņai, manām darbiniecēm M.Vikai un Dž.Apsītei par morālo atbalstu un palīdzību man pēdējo darba dienu laikā! Tas bija ļoti, ļoti nepieciešams!


Godīgi visiem varu pateikt, ka esmu visu pēc vislabākās sirdsapziņas darījusi Gulbenes novada labā. Jau kopš 2012.gada deklarēju dzīvesvietu Gulbenes novadā (paldies A.Caunītim, kurš mani piedeklarēja savā mājā), lai par mani maksātie nodokļi paliktu Gulbenes novadā. Esmu saņēmusi par savu darbu n-tās Pateicības no Gulbenes novada pašvaldības un par darbu 2017.gadā Gulbenes novada tūrisma aģentūra tika atzīta par labāko Latvijā un es saņēmu galveno balvu tūrisma nominācijā “Labākais informācijas centra vadītājs Latvijā”. Man šo septiņu gadu laikā nav bijis neviena aizrādījuma par darbu un tā kvalitāti.


Šogad pirmo reizi septiņu gadu laikā aģentūrai ir budžeta pārtēriņš. Milzīgs paldies finanšu un grāmatvedības komandai, kura savilka visu reālo kopā, tas ir 4486,85 eiro. Šogad bija vienkārši nenormāla apjoma darba gads, bija jāatver centrs 1.septembrī, jo biju apsolījusi visiem ziedotājiem, VAS "Latvijas dzelzceļš" un citiem. Neņemot vērā divu dzelzceļa un vienas pašvaldības celtniecības brigādes darbu uzraudzību (milzīgs paldies J.Barinskim par palīdzību), augustā bija jānoorganizē četri valsts līmeņa pasākumi: muižnieku turnīrs (milzīgs paldies L.Reinsonei un A.Kļaviņai par palīdzību), "Bānīša kauss 2018 jeb Apsteidz tvaiku!", Bānīša svētki, izglītojošā un interaktīvā centra "Dzelzceļš un Tvaiks" atvēršana.


Te nu pie nenormālas darbu gūzmas tā ir sanācis, ka bija jāuzticas darbiniekam, kurš pavirši veica savus darba pienākumus. M.Bogdan, man tiešām ir augsti standarti un prasības pret darbiniekiem un pret sevi! Citādāk nav iespējams plānotos darbus izdarīt. Katram ir labi jāizdara savs darbs. Aģentūrā šogad bijām tikai divas darbinieces ar stāžu, jo divas darbinieces atradās bērna kopšanas atvaļinājumā, pārējie visi ir jauni darbinieki, tā ka slodze bija pieckārša, lai visu plānoto paveiktu pēc visaugstākās kvalitātes un Gulbenes novads izskanētu. Savukārt, ņemot vērā novadam piesaistīto finansējumu, varbūt man piedosiet šogad. Saprotu un atzīstu savu vainu pilnībā, kaut kur neizsekoju līdzi, kļūdījos.


Bet nekad neļaušu vienam nejaušam deputātam, kurš par savu lielāko aktivitāti uzskata pienest ziņas, tiranizēt mani un draudēt veselu stundu, apmelot administrācijas darbiniekus. Varbūt arī viņa pieminētos deputātus! Ko man var pārmest, es arī pati to zinu, tas ir mans nejaukais raksturs, reizēm nesavaldība, mana emocionalitāte, pārāk lielā atklātība, sava, kā M.Bogdans saka, subjektīvā viedokļa izteikšana un sava deguna bāšana, kur vajag un kur nevajag. Bet esmu pieradusi izcīnīt visu pati, tikai reizēm pāršauju pār strīpu. Tas nu taisnība.


Katram cilvēkam, pirms iznest galīgo spriedumu, dod iespēju paskaidrot, izteikties. Mani vienkārši "noraka" bez iespējas kaut ko paskaidrot, jo uz maniem uzdotajiem jautājumiem atbilde bija jau gatavs šī deputāta viedoklis. lzrādās, ka var arī tā. Es vienmēr visu cenšos atrisināt labestīgi. Bez sūdzībām, tiesām u.tml. Tādēļ arī pati pasaku, ka aizeju no darba labprātīgi, kad izveseļošos, bez kādas vienošanas u.tml.


Liels paldies visiem, kuri noticēja maniem sapņiem, kuri atbalstīja mani, kuri arī reizēm pateica skarbāku vārdu, kuri palīdzēja, kuri pamācīja, kuri palīdzēja risināt problēmas - visiem milzīgs paldies par sadarbību septiņu gadu garumā! Es savu misiju - strādāt Gulbenes novada labā - esmu beigusi. Lai Dievs dod man atgūt normālu veselību!Pievieno komentāru

Komentāri 200

Atbalsts I.Kovtuņenko kundzei!

Gulbenes novada pašvaldībā tieši no ievēlētajiem kungiem ir vairākums tādu indivīdu, kuriem šķiet, ka visa Zeme pie viņu kājām. Ja nezinātu, neteiktu to. Ar cilvēkiem no malas runā augstprātīgi,arī visai pazemojoši. Ir,protams, labi darbinieki, bet tādu ir retums.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:00

?

Ļoti bezjēdzīga publikācija, tāpat kā šī saruna. Ja iet prom, tad iet prom.
Cik ētiski vispār ir publiskot privātu sarunu?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:00

?@

Ir ētiski, ja reiz saruna notiek starp valsts pārvaldē strādājošiem un par to, kā notiek sarunu bīdīšana kādam par labu.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:03

?

Bet saruna ir konkrēti par Ivetu un konkrēti par viņas attieksmi pret lietām.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:11

Jptv

Un kā ar galveno? Ar otras personas neprofesionālo attieksmi? Tā kā skaties objektīvi.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:16

nav ko brīnīties

Šādus rakstus publicējot, jābūt ļoti drosmīgam vai pensionāram. Noteikti neņemtu tādu darbinieci darbā, kura publiski mazgā netīro veļu un raksta kļauzas utt, kur nu vēl par priekšniecību. Bet nu izturību, pacietību un veiksmi!
P.S. no manas =puses arī publisks FUI M.B. un citiem latviskās dabas skauģiem, bosingistiem, mūsdienu "čekistiem" utt

pirms 2 gadiem, 2019.01.11 10:33

???

Mūsu novadā visiem patiķ savas problēmas risināt laikrakstā.Aiziet- ar troksni un pēc tam klusiņām,bez konkursa atkal ieņemt ka'du labi apmaksātu vietiņu...

pirms 2 gadiem, 2019.01.11 12:30

atbilde

Ja cilvēks ir gājējs,lai iet,kāpēc jākladzina pa visu novadu?...un pēc pāris mēnešiem pa sētas durvīm -atpakaļ?

pirms 2 gadiem, 2019.01.12 15:21

Urbis

Tipisks deptutātiņš-tirliņš... Piena puika, kas iedomājies, ka ir baigais ērglis.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:12

Tilža

Un pa bieti visiem, kas runā pretī:)

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:17

Tilža

Vai pa kāpostu:)

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:18

Kam par labu

To visu varēja risināt savādāk, bet deputāts M.Bogdans - es esmu ,,labais,,, kurš savos izteikumos brīdināja, kas notiks ar Ivetu Kovtuņenko. Lieki sarunā deputāts pieminēja Ivetu Bērziņu ( tā nododams šo personu ). Iveta Bērziņa pati labi zin kā var izrīkoties aizmuguriski, ja kāds pret viņu nav labvēlīgi noskaņots.Tas jau ir no seniem laikiem.Cik atceros ,I.Bērziņa strādāja mūsu bankas Gulbenes filiālē. Varbūt kļūdos. Nekas uz pasaules nav svarīgāks par cilvēka veselību.Zinoši , prasīgi darbinieki arī vajadzīgi. Lai veicas I.Kovtuņenko !

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:42

Inta

Diezgan frivola un rupja saruna no deputāta puses. Ar neslēptu ziņu: novads ir tāpēc, ka ir deputāti, un nevis viņiem ir jastrādā novada labā. Klaču atreferēšanas līmeņa deputāti.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:44

Elvīra Gaugere

man ir tikai daži jautājumi, kura atradās princpiālais reģianālās partijas deputāts valtis krauklis, laikā kad pārkapjot jebkādas pieļaujamas ētikas un morālas principus deputāts bogdans morāli terorizēja domes darbinieci Kovtuņenko, kur viņš bija šitais princpiālais prievītes nesātājs?
otrs jautājums ir _ kad beidzot augsti godātais Gulbenes deputāts valtis krauklis sniegs publisku atskaiti par Gulbenes domes budžetā iemaksāto naudu no vānes un zeitmaņa par Gulbenes slimnīcas privatizācīju, cik beidzot naudas ir reāli saņēmis Gulbenes domes budžets par pilsētas slimnīcas privatizāciju?
šis jautājums atrodas tieši principiālā deputāta valta kraukļa kompetencē, tur reinisone varētu palīdzēt vecajam deputātām ar precīziem cipariem

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 15:56

Šļūtene,

aizver pāksti! No tevis nelabi ož!

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 19:53

bzzzzzzzz

Kāds te vispār sakars ar Valti Kraukli!?!?!?!

pirms 2 gadiem, 2019.01.11 10:41

Ļoti žēl. Paldies par paveikto, un paveikts ir daudz. Un kas tālāk- te prasās minētā deputāta komentārs! Vai tiešām ir jāsaslimst visiem, lai domes atbildīgie darbinieki sāktu vadīt administrācijas darbu un radīt cilvēcīgus darba apstākļus darbiniekiem: bez pazemojumiem, aizmuguriskām intrigām u.t.t.. Ja uz darbu jāiet bailēs, vai var gaidīt atdevi? Nekādas lielās algas neatsver sabojātās veselības. Šoreiz tas bija deputāts, citos gadījumos citi: vadība vai vienas visiem zināmas nodaļas vadītājas radīta atmosfēra. Cik ilgi vēl?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 16:11

.

Visi aizstāvētāji, lūdzu, noklausieties visu sarunu. Ir daudzi pamatoti argumenti iespējamai atbrīvošanai: kadru (padoto) mainība, pasākumu apmeklēšana brīžos, kad ir "slimības lapa" utt.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 16:32

Inta

Kadru mainība nav nekāds arguments, jo ir darba pienākumi, attieksme un vadītāja uzdevumi.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 20:40

?

Intiņ! Un pasākumu apmeklēšana brīžos, kad ir "slimības lapa" nav arguments?! Ar to vienu pietiek.....

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 21:48

Es

Nu.cik var strādāt ar budzeta pārtēriņu!Ja kundze neprot iekļauties nauds limitā.jāatstāj darba vieta.Jūsu idejas nestrādā!

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:07

.....

Tad jau jāatbrīvo visi, kam pārtēriņš- arī kultūras darbinieki!

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:19

vēl strādājošā

kultūras darbinieki vieni no sarakstā pirmajiem uz caurskati-ne jau visi.

pirms 2 gadiem, 2019.01.11 17:51

!

Jums tiešām šķiet.ka esiet neaizstājma? Priekškam tāds raksts?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:11

.

Dramatisks notikumu atspoguļojums, kas tomēr liek atcerēties, ka KATRAM stāstam ir divas puses.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:11

.

Juridiski no M.Bogdana puses šī saruna bija jārisina visiem deputātiem klātesot, uzklausot I.Kovtuņenko paskaidrojumus, pēc tam - atbrīvot vai arī ļaut turpināt strādāt.Ja manīja,ka I.Kovtuņenko slimības laikā apmeklē pasākumus, to visu attiecīgi - juridiski varēja noformulēt, kāpēc. Šo jautajumu varēja izskatīt fakta brīdī. ,,Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā centra ,, darbiniekiem ir liels darba apjoms, tūristu piesaistei , darbiniekiem šajā nozarē ir jābūt zinošiem, veltīt savas brīvdienas darbam.Ko deputāts M.Bogdans izvirzīs I.Kovtuņenko vietā ?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:21

!!!

No juridiskās puses Tu nekā nesaproti, - deputāti nepieņem darbā novada darbiniekus, tātad arī neatbrīvo - to dara novada administrācija. Par pasākumu apmeklēšanu slimības laikā - ja cilvēkam nav noteikts gultas režīms, tad neviens viņam nevar liegt atrasties sabiedriskās vietās, tai skaitā pasākumos. Un visbeidzot - deputāti neko nevar izvirzīt I. Kovtuņenko vietā - uz šo amatu jārīko konkurss!

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:35

Zescars

Vismaz tauta zin kurš ar kuru kopā gulējis

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 17:42

Pārdomas.

Tā arī deputāti izēda Vējiņu,godīgiem ,zinošiem gudriem cilvēkiem tur nav ko darīt,skumji,mūsu novada prestižākā iestāde.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:08

Tas pārdomām

Gudrus.zinošus neviens neizēd.Nevajag iedomāties.ka TU esi tas gudrākais.varošākai un neaizstājamais.Deputāti pareizi dara.ka liek saprast.ka struktūrvienību vadītāji kir īpašas personas.Liek viņiem arī trūkties .Tādus deputātus MES arī vēlējām.

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:25

Yul

Aizver muti lielais vēlētājs

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:30

@@@

Kas tas par sīni te tervelē?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 19:55

????

Viens sarunas dalībnieks tomēr zina, ka runātais tiek ierakstīts, bet otrs nē....

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:29

pilsētniece

jā, tas ir ļoti nekorekti no pašas I.K. puses.Ja M.Bogdnas būtu zinājis, ka ieraksta sarunu, būtu vairāk piedomājis ko runā, jo var jau dzirdēt, ka I.K. ĻOTI izvēlas vārdus, kaut patiesība prot runāk daudz nepieklājīgāk un šerpāk! Tā teikt pēc principa, ka mīlestībā un karā visi līdzekļi atļauti...

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:58

Atbilde - tas pārdomām

Deputāta M.Bogdana izglītība - iesību zinatnes - maģistrs. Viņam bija jāzin kā šādā lietā juridiski jārisina ,,sasāpējušais jautājums ,,.Nevis biju pie N.Audziša - pateica un devās pie I.Kovtuņenko.Secinājums viens - nav izpratnes kā pareizi jārikojas cilvēkam ar juridisko izglītību. Neviens jau nav neaizstājams.Būs - jauni , tūrisma jomu zinoši Gulbenes cilvēki. Vai ne ?

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:40

Stāķiniece

Jā, būs! Ir jau mums tādi super speciālisti kā Renemanis!! Būs arī Ivetas vietā tāda Renemane!
Ja nopietni - moris savu darbu ir izdarījis un var izmest mēslainē! Kas Gulbenē bija pirms Ivetas tūrisma jomā? nekā! Lai nu kā, bet I.Kovtuņenko tādu attieksmi nav pelnījusi!
Izzbrīnī nopietnu izglītību ieguvušā Bogdana saruna tirgus bābas līmenī......?!

pirms 2 gadiem, 2019.01.11 10:48

!!!

Nav jau runa, ka deputāti pieņem vai atbrīvo, bet pēc M.Bogdana teiktā -lielākā daļa deputātu neatbalstīs viņu. No tā izriet, ka noteicēji deputāti, nevis novada administrācija. Tā lūk !

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 18:47

caca

nu traki tam Mārtiņam, arī brūte uzmeta ar bijušo, varbūt streso....

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 19:02

vai! vai! vai!

Tad gan traki, sāpe sirdī!

pirms 2 gadiem, 2019.01.10 19:57

Vietējās ziņas