Izbūvēs ūdensvadu un kanalizācijas tīklu

Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē deputāti atbalstīja aizņēmuma ņemšanu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciemā” īstenošanai. Lai nodrošinātu papildu darbus projektā, to veikšanai novada dome pieņēma lēmumu ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 53 767,96 eiro uz 10 gadiem.

Pārstāvis no Rankas pagasta pārvaldes Aivars Ješkins ārkārtas domes sēdē skaidroja, ka plānoto papildu darbu gaitā Gaujasrēveļu ciemā tiks veikta 375 metru ūdensvada izbūve uz Rēveļu pamatskolas ēku un dzīvojamo māju „Ilgas”, kā arī 750 metru jauna kanalizācijas tīkla izbūve Rēveļu pamatskolas ēkai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas