Izdzīvot palīdz tikai taupība

Pašvaldības atsakās no iecerēm, kas tapušas pagājušajā gadā
Līgo pagastā deputāti pašvaldības budžetu apstiprināja janvāra pagasta padomes sēdē. Tas ir apstiprināts visam gadam. Pašvaldība šogad pārdomāti dalīs 149 580 latus.

Līgo pagasta padomes priekšsēdētājs Uldis Doņuks informē, ka pērn pašvaldības budžets bijis 247 000 latu kopā ar valsts investīcijām un mērķdotācijām, bet tagad kopumā tas sarucis apmēram par 100 000 latu. "Nelielai pašvaldībai šāds samazinājums ir liels," uzskata priekšsēdētājs.

 

Viņš domā, ka šogad būtiski samazināsies arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Plānots, ka šis samazinājums varētu būt 8743 lati. Arī no pašvaldību izlīdzināšanas fonda naudas šim gadam būs mazāk par 15 000 latu.

 

Pabeigs iesākto

U.Doņuks stāsta, ka naudas nepietiekamības dēļ šogad nāksies atteikties no dažām iecerēm, piemēram, netiks kapitāli remontētas klašu telpas Siltāju pamatskolā. Nepieciešamības gadījumā būs jāiztiek tikai ar kosmētisko remontu.

 

 "Mēs varētu šogad arī neko īpaši lielu nedarīt, jo jau pērn izremontējām pagasta kultūras namu, bibliotēku un pagasta padomes ēku, tomēr šogad ir jāpabeidz uzsāktā ūdensvada, kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, jo šim mērķim naudu jau tikām rezervējuši iepriekš," stāsta U.Doņuks.

 

Kopumā tiks izlietots 61 000 latu. Pagasta darbinieku skaits nav samazināts, bet ļoti tiekot taupīts.

 

"Mums ir nekustamais īpašums, ko varētu pārdot, bet diemžēl vispirms ir jāatrod pircējs. Arī šai procedūrai ir nepieciešama nauda. Pagastā arvien vairāk ierodas cilvēki, kuri lūdz piešķirt pabalstu. Mēs viņus iesaistām dažādos līdzdarbības pasākumos, piemēram, malkas sagatavošanā, dažādos pagasta teritorijas sakopšanas darbos, lai tādējādi atviegloti pagasta budžetu," stāsta U.Doņuks.

 

Nevar nodot ekspluatācijā

Galgauskas pagasta budžets šim gadam ir samazinājies par 20 procentiem. Pagasta padomē "Dzirkstele" noskaidroja, ka esot iespējams samaksāt tikai neatliekamos maksājumus. Pagaidām turoties, lai gan neesot zināms, kas notiks tad, kad izdevumus nāksies vēl vairāk samazināt. Arī šajā pašvaldībā cilvēkus no darba neatbrīvo. Diemžēl naudas nepietiekamības dēļ ekspluatācijā pagaidām nevarot nodot arī vienīgo pagasta daudzdzīvokļu māju, kas uzbūvēta jau padomju gados.

 

Ēkas rekonstrukcijā pašvaldība ieguldījusi daļu no novada izveidei piešķirtās dotācijas. Kopumā ēkā investēti 120 000 latu. Mājā ir ierīkota moderna autonomā apkure un veikts kosmētiskais remonts. Nododot ēku ekspluatācijā, tiktu sakārtots pagasta centrs un iegūta papildu dzīvojamā platība.

 

Turpina iesāktos darbus

Tirzas pagasta padomes deputāti pašvaldības budžetu apstiprināja 16.februārī. Pagasta padomes sekretāre Baiba Zvirbule stāsta, ka tas ticis vairākkārt mainīts, līdz deputāti nonākuši līdz galīgajam variantam. Izraisījušās diskusijas par to, ka dažām pagasta iestādēm budžetā paredzētais finansējums saglabājies pagājušā gada līmenī, piemēram, sociālās un veselības aprūpes namam.

 

"Nedaudz esam nobažījušies par atbalstu projektam, ko iesniedzām Lauku atbalsta dienestā, lai varētu turpināt sakārtot Tirzas saieta namu. Tam jānomaina daļa logu, kā arī jāsakārto jumta segums. Nepieciešams arī jauns skatītāju zāles skatuves aprīkojums. Kopējā summa, ko ceram saņemt šajā projektā ir 140 000 latu," stāsta B.Zvirbule. Iesāktais darbs turpinās arī Tirzas pamatskolas internāta ēkā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas