Izglītības ministrija vēlas nodot Finanšu ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu "Jaunalderi" Rankas pagastā

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina Zemkopības ministrijai pārņemt savā valdījumā divus zemes gabalus 35,1 hektāra platībā, no kā 34,2 hektārus klāj mežs, liecina valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts. Par to informē Nacionālā informācijas aģentūra "Leta".

Talsu novadā esošais valsts nekustamais īpašums "Stigas" patlaban atrodas IZM valdījumā. Tāpat IZM vēlas nodot Finanšu ministrijas (FM) valdījumā īpašumus Gulbenes un Zilupes novados.

Viens no īpašumiem, kuru IZM grib nodot FM valdījumā ir nekustamais īpašums "Jaunalderi", kas atrodas Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes novadā. Īpašumā ir zemes vienība 0,02 hektāru platībā un nekustamajam īpašumam noteikts apgrūtinājums - tā ir arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti.

Izglītības un zinātnes ministrija  skaidro, ka šie nekustamie īpašumi nav nepieciešami ministrijas vai tās padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādējādi, nododot tos FM, ministrija un tās padotībā esošās iestādes tiktu atbrīvotas no tām neraksturīgu funkciju veikšanas. Gadījumā, ja šie īpašumi netiks nodoti FM, IZ ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm arī turpmāk būs jānodrošina īpašumu saglabāšana un aizsardzība no negatīvas ārējās vides iedarbības, tajā skaitā no trešo personu ļaunprātīgas rīcības, kas nozīmē finanšu un administratīvo resursu ieguldīšanu. Turklāt nepietiekamo finanšu resursu un neprofesionālas apsaimniekošanas rezultātā turpinās pazemināties valsts nekustamā īpašuma vērtība un konkurētspēja nekustamā īpašuma tirgū, piebilda ministrijā.

Lēmumu par īpašumu nodošanu vēl jāpieņem Ministru kabinetam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas