Izmaiņas kredītu garantijām

Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmā no 2007. līdz 2013.gadam ir precizēti atbalstāmie darbības veidi kredītu garantijām lauku uzņēmējiem un to apvienībām.

Zemkopības ministrijas vecākā referente Viktorija Kalniņa informē, ka turpmāk lauksaimnieki no valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" varēs saņemt kredītu garantijas lauku saimniecību modernizācijai, lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai, atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem, arodapmācībām un informācijas pakalpojumiem, lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai un pielāgošanai, zvejas un akvakultūras pasākumiem, citiem pasākumiem lauku un lauksaimniecības attīstībai, kā arī galvinieka sniegtam galvojumam par komersantiem, kuri Lauku atbalsta dienestā pieteikušies kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas pasākumos.  

"Izmaiņas programmā paredz, ka uz atbalstu var pretendēt visi Latvijas teritorijā darbojošies lauku uzņēmēji un to apvienības, kas atbilst Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas prasībām," saka V.Kalniņa.

 

Rīkojuma projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas