Izmaiņas piena kvotu administrēšanā

Vairāk nav iespējams nomāt piena kvotu
Ar 2009.gada 23.septembri ir stājušies spēkā jaunie piena kvotu administrēšanas noteikumi."Datu centrs 2009./2010.gadā piena kvotu no valsts rezerves līdz šā gada 15.decembrim piešķir tiem ražotājiem, kuri līdz šā gada 1.novembrim ir iesnieguši datu centrā pieteikumu kvotas piešķiršanai no valsts rezerves un līdz šā gada 31.martam bija izpildījuši savu piena kvotu simtprocentīgi vai lielākā apjomā," informē Lauksaimniecības datu centra Ziemeļaustrumu reģiona vadošā speciāliste Nora Klūga.

Jāievēro nosacījumi Lai saņemtu piena kvotu no valsts rezerves, ražotājam jāatbilst vienam no diviem nosacījumiem: viņam ir datu centra dzīvnieku un ganāmpulku reģistrā reģistrēts slaucamo govju ganāmpulks vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem, kā arī viņam ne attiecīgajā 12 mēnešu periodā, ne iepriekšējos 12 mēnešu periodos nav bijusi piešķirta piena kvota. Šajā gadījumā piena kvotas saņemšanai ir jāpiesakās līdz attiecīgā kvotas gada 1.jūnijam.

 

"Piena kvotas saņemšanai no valsts rezerves fonda jāpiesakās līdz 1.jūlijam, ja ražotājs līdz 31.martam attiecīgajā 12 mēnešu periodā ir izpildījis piena kvotu 100 procentu vai lielākā apjomā," stāsta N.Klūga.

 

Ražotājs nevar pretendēt uz piena kvotu no valsts rezerves, ja savu piena kvotu vai tās daļu ir pārdevis iepriekšējā vai attiecīgajā 12 mēnešu periodā.

 

Lai saglabātu

"Ja ražotājs piena kvotu izpilda mazāk nekā par 85 procentiem, ražotāja kvotu samazina par 50 procentiem no neizpildītā apjoma un atbrīvoto kvotas daudzumu ieskaita valsts rezervē. Ja ražotājs attiecīgajā 12 mēnešu periodā vispār nav pārdevis pienu, visu viņa kvotu ieskaita valsts rezervē. Šos noteikumus nepiemēro, ja ražotājs līdz 15.aprīlim datu centrā iesniedz iesniegumu par kvotas saglabāšanu," norāda N.Klūga.

 

Iesniegumam ir jāpievieno veterinārārsta izdoti apliecinoši dokumenti par dzīvnieku saslimšanām, kas ietekmējušas viņu veselību vai izraisījušas to nobeigšanos, kā rezultātā ir samazinājusies piena ražošana saimniecībā, par piespiedu kārtā likvidētiem dzīvniekiem, par ražotāja nāvi vai viņa darbnespēju, kas nav mazāka par vienu mēnesi, kā arī pircēja apliecinājumu par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kā rezultātā ražotājam attiecīgā 12 mēnešu periodā nebija iespējams pārdot pienu vismaz divus mēnešus.

 

"Piena kvotu, kas ieskaitīta valsts rezervē, datu centrs ražotājam var atjaunot ne vairāk kā 50 procentu apmērā, ja bijusi noņemta visa kvota. Daļēji samazinātu piena kvotu neatjauno," stāsta N.Klūga.


Nevar nomāt

Piena kvotas pirkšanas un pārdošanas darījumus veic attiecīgajā 12 mēnešu periodā no 1.aprīļa līdz 1.martam. Ražotājs var pārdot visu pieejamo piena kvotu, arī jau izmantoto kvotas apjomu, vai tās daļu. Izmantoto kvotas daļu kvotas pircējs var izlietot nākamajā 12 mēnešu periodā.

 

"Ražotājs, kam no valsts rezerves ir piešķirta piena kvota, var veikt piena kvotas pārdošanas darījumus ne agrāk kā trešajā kvotas gadā pēc tās piešķiršanas, ja vien ražotājs nebeidz darbību piena lopkopībā un nepārdod visu piena kvotu," skaidro N.Klūga.

 

Vairāk nepastāv kvotas noma. N.Klūga atgādina, ka tiešās tirdzniecības atskaite turpmāk jāiesniedz divreiz gadā - līdz 10.oktobrim un pēc tam gada deklarācija līdz 15.maijam.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas