Izmanto jaunu programmatūru

Lai no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saņemtos elektroniskos paziņojumus automatizēti apstrādātu un paziņojumu datus pievienotu Valsts zemes dienesta uzturētajai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai, Valsts zemes dienests janvārī sāka izmantot jaunu programmatūru.

Valsts zemes dienesta speciāliste Ilze Miķelsone informē, ka no zemesgrāmatas saņemto elektronisko paziņojumu datu pievienošana kadastra informācijas sistēmai notiek ne tikai automātiski, bet arī interaktīvi vai manuāli. Interaktīvo datu pievienošanu veic zemes dienesta reģionālo nodaļu speciālisti, izvērtējot zemesgrāmatas un kadastra datu atbilstību. Kadastra informācijas sistēmā ir aktuāla informācija par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, lietotājiem, nomniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas