Izsludina grantu konkursu

Ir izsludināts grantu konkurss, aicinot novada teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Par to informē Gulbenes novada dome.

Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas, uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā.

Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir 10 000 eiro, paredzot ne vairāk kā 3000 eiro grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks trīs reizes gadā pieejamā finansējuma ietvaros. Tiks nodrošinātas arī praktiskas mācības.

Pieteikumi jāiesniedz personīgi vai jānosūta, kā ierakstīts sūtījums pašvaldībai līdz 29.martam, 29.jūnijam, 28.septembrim un 30.novembrim pulksten 15.00. Ja pirmajā projekta konkursa izvērtēšanā tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.

Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas (tālrunis 64474920), rakstot uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv vai klātienē Gulbenes novada domē. Vairāk informācijas: “www.biznessgulbene.lv”.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas