Izsludina Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkursu

Ir izsludināts Gulbenes novada jauniešu iniciatīvu konkurss 2019, informē  Gulbenes novada Jauniešu centra "Bāze" jaunatnes lietu speciāliste Lana Upīte.

Konkursa mērķis ir radīt labvēlīgu vidi jauniešu aktīvās līdzdalības attīstībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos, kā arī veicināt piederības sajūtu Gulbenes novadam.

'UzdevumI - sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā; sekmēt atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos; sniegt iespēju jauniešiem iesaistīties ar jaunatnes jomu saistītu jautājumu risināšanā," atklāj L.Upīte.

Viņa norāda, ka konkursā tiks atbalstītas jauniešu dažādas iniciatīvas.

"Aktīvs brīvais laiks, tas ir, tek atbalstītas vienreizējas vai regulāras jauniešu organizētas aktīva brīvā laika pavadīšanas aktivitātes - pārgājieni, vides izzināšanas aktivitātes, vingrošanas nodarbības sociālās kampaņas un zibakcijas, kas motivē sabiedrību pievērsties aktīvam dzīvesveidam un cits. Līdzdalība, tas. tiek atbalstītas aktivitātes, kas izzina, popularizē vai uzlabo vietējās kopienas līdzdalību, veicina un popularizē brīvprātīgo darbu, sekmē sabiedrības un jauniešu iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos un citu," skaidro speciāliste.

Projekts jāiesniedz līdz 7.jūnija pulksten 17:00.

Konsultācijas (iepriekš piesakoties pa mob.tālruni +371 28653482 vai rakstot uz e-pastu: lelde.vilka@gulbene.lv

Nolikums, dokumenti: https://labisbabis.lv/…/izsludinam-gulbenes-novada-jaunies…/

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas