Izsludina projektu konkursus

Šogad projektos jāapgūst gandrīz 85 tūkstoši latu
Biedrībai "Sateka" 15.jūlijā sāksies pirmās kārtas projektu pieteikumu pieņemšana, tādēļ no šodienas sāksies arī semināru cikls par projektu iesniegumu sagatavošanu. Šodien semināri jau notiks gan Druvienā, gan arī Tirzā, turpmāk - arī citviet rajonā.

Semināru vietas un laikus rajona iedzīvotāji var noskaidrot pie biedrības "Sateka" koordinatores Daigas Gargurnes vai lauku attīstības speciālistiem.  

Šogad projektos ir jāapgūst 84 307, 24 lati. Biedrības, interešu grupas, juridiskas un arī fiziskas personas varēs rast atbalstu savu iedeju īstenošanai, lai veicinātu ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitāti laukos.

 

Aicina dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas

Viens no virzieniem ir kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana. Šajā aktivitātē var rakstīt projektus gan teritorijas un telpu labiekārtošanai, gan arī nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegādei. Atbalstu var saņemt arī jaunas infrastruktūras izveidē vai esošās infrastruktūras vienkāršotā rekonstrukcija. Šajā aktivitātē ir paredzēts finansējums arī kultūras attīstības veicināšanai. "Nākamgad notiks Skolēnu dziesmu un deju svētki - skolas var mēģināt saņemt finansējumu tautas tērpu darināšanai vai mūzikas instrumentu iegādei. Ja kāds ir izveidojis dabas takas, ir iespējams izkopt šos dabas objektus, izvietojot norādes, soliņus, informācijas stendus. Cilvēki tiek aicināti domāt arī par vēsturisku objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, muzeju, kultūras un mākslas objektu un jaunu novadpētniecības ekspozīciju iekārtošanu. Šajā aktivitātē var rakstīt arī projektus par bērnu rotaļu laukumu, spēļu istabu, sporta laukumu, tūrisma maršrutu izveidi, skatu torņu, estrāžu celtniecību," stāsta D.Gargurne. Viņa piebilst, ka pašreiz vislielākā interese ir tieši par dažādiem kultūras iespēju dažādošanas projektiem.

 

Varēs sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem

Kā nākamais ir apmācību un iedzīvotāju iniciatīvas darbības nodrošināšana, kurā paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, rekonstrukcija, labiekārtošana vai telpu pielāgošana, kā arī nepieciešamā aprīkojuma un materiālu iegāde.

 

Kā trešais pasākums ir vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanas ilgtspējas nodrošināšana. Tas paredz realizēt dažādus vides sakoptības pasākumus.

 

"Šeit ir iespējams rakstīt projektu arī, piemēram, par sabiedrisko tualešu uzstādīšanu," piebilst D.Gargurne.

 

Projektus ir iespējams rakstīt arī, lai nodrošinātu kvalitatīvus sociālās aprūpes un sadzīves pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem.

 

"Var mēģināt veidot frizētavas, veļas mājas, apavu remontus, pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu pieskatīšanas grupas," stāsta D.Gargurne.

 

Kā pēdējā ir teritorijas sakopšanas un labiekārtojuma pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. Šajā aktivitātē ir iespējams iegādāties aprīkojumu, ar kuru pēc tam sniegt pakalpojumu cilvēkiem.

Biedrība aicina izmantot iespēju un sakopt savus pagastus, savu apkārtni, radīt jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pirmās kārtas projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 15.jūlija līdz 15.augustam. Projekta iesniegumus jāiesniedz biedrībā "Sateka" ( Ābeļu ielā 2, Gulbenē, rajona padomes ēkas 3.stāvā, 54. kabinetā).

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas