Izsolē beidzot pārdota vecā viesnīca Ozolu ielā

Veiksmīga 8.augustā bijusi pašvaldības nekustamā īpašuma Gulbenē, Ozolu ielā 39, izsole. Šo vēsturisko ēku, kurā savulaik ir bijusi gan viesnīca, gan traktieris, par 3375 eiro ir ieguvusi tiesības iegādāties kāda fiziska persona no Alūksnes.
Pavisam izsolē piedalījās divi pretendenti. Otrs bija fiziska persona no Rēzeknes. Izsole noritēja spraigi, ar vairākkārtēju pārsolīšanu. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldības īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijā.
Izsoles uzvarētāja neko daudz nav izteikusies, ko darīs ar šo īpašumu. Viņu interesējis, kā izskatās iekšpusē. Secinājums bijis – vajadzīgi lieli ieguldījumi ēkas saglābšanai. Lai arī novada būvvaldes atzinums ir tāds, ka ēka būtu nojaucama, jaunā īpašniece šajā sakarā nav izteikusies. Izsoles uzvarētāja jau ir samaksājusi nosolīto summu. 30.augusta novada domes sēdē tiks oficiāli  apstiprināti izsoles rezultāti.
Minētajam nekustamajam īpašumam šī bija jau trešā pēc kārtas atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. Iepriekšējās divās nepieteicās neviens pretendents. Šoreiz izsolāmā īpašuma nosacītā cena bija  2500 eiro, nodrošinājums - 250 eiro, izsoles solis – 125 eiro.
Īpašums Gulbenē, Ozolu ielā 39, sastāv no zemes 0,3135 hektāru platībā un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem.
Iepriekšējās izsolēs šo pašu īpašumu bija iespēja iegādāties par noteikto sākumcenu – sākumā par 6200 eiro, vēlāk par 5000 eiro.
Ēka ir daudz cietusi, jo savulaik tur bija pašvaldības sociālie dzīvokļi, bet īrnieku neuzmanības dēļ tur vairākkārt izcēlās ugunsgrēki. Saskaņā ar kadastra datiem māja Gulbenē, Ozolu ielā 39, kur pirmās brīvvalsts laikā bija stacijas viesnīca un I šķiras traktieris, ekspluatācijā ir nodota 1933.gadā. Mājas kopējā platība ir 706 kvadrātmetri, bet atlikusī bilances vērtība – 0. Tātad māja ir pilnībā nolietota.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas