Izsolē pārdos īpašumus

Gulbenes novada dome nolēmusi rīkot divu dzīvokļu, kā arī kāda nekustamā īpašuma izsoli. Šie dzīvokļi atrodas Jaungulbenē, bet nekustamais īpašums - Beļavā. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldībā.

Jaungulbenē, Ozolu ielā 1 – 1, dzīvokli (69,4 kvadrātmetri) plānots pārdot atkārtotā izsolē par nosacīto cenu 1300 eiro apmērā. Jaungulbenē, “Gulbītis 1” - 1, dzīvokli (67,7 kvadrātmetri) paredzēts pārdot izsolē par nosacīto cenu 2600 eiro apmērā.


Beļavas pagastā nekustamo īpašumu “Spārīte 136”, kas sastāv no zemes vienības 0,0856 hektāru platībā, paredzēts pārdot izsolē par 500 eiro nosacīto cenu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas