Izveido Valsts lauku tīklu

Austrumvidzemes Lauku attīstības Gulbenes biroja lauku attīstības speciāliste Vilhelmīne Gargurne informē, ka ir izveidots Valsts lauku tīkls.

"Tā galvenais uzdevums ir veicināt dažādu organizāciju, valsts institūciju un sabiedriski aktīvo lauku iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, akcentējot informācijas apmaiņas nodrošinājumu, jo bieži vien nezinām par citām aktivitātēm savā pagastā, rajonā un valstī," saka V.Gargurne.

 

Būtiski, lai lauksaimnieki varētu papildināt zināšanas, apmeklēt kaimiņu pagastus, valstis un smelties jaunu pieredzi, kā arī paši piedalīties izstādēs, semināros, izgatavot informatīvus materiālus, lai pastāstītu par saviem sasniegumiem.

 

Valsts lauku tīkla sekretariāta speciāliste ir Sarmīte Svilāne, kura strādā Lauku attīstības Alūksnes birojā, viņa informē, ka šobrīd notiek darbs pie Rīcības programmas izstrādes. Tā jāizstrādā līdz gada beigām.

 

"Rīcības programmā, līdzīgi kā Lauku attīstības programmā, būs aprakstīti pasākumi, kuriem varēs saņemt finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Finansējums nebūs paredzēts traktoru vai datortehnikas iegādei, bet dažādām informācijas aktivitātēm, piemēram, semināriem, konferencēm, pieredzes apmaiņas braucieniem, dalībai izstādēs, izglītības un pētniecības pasākumiem, kā arī ziņu lapu un brošūru izveidošanai par šiem pasākumiem," stāsta S.Svilāne.


Lai nākamajā gadā arī rajona lauksaimniekiem būtu iespējams realizēt pasākumus vai tajos piedalīties, ir iespējams vērsties Austrumvidzemes Lauku atbalsta Gulbenes Lauku konsultāciju birojā un aizpildīt dalībnieka anketu. Anketu rezultātus ņems vērā, nosakot pasākumus, kuriem 2009.gadā būs finansējums.

 

Anketā ir norādīti pasākumi, kādus vēlas apmeklēt, kā arī nozares un jomas, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība, vide un ainava, mežsaimniecība, lauku tūrisms, nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība un citas.

 

Jānorāda arī, kur vēlas doties pieredzes apmaiņā, jautājumi, par kādiem vēlas veikt pētījumu, semināru un konferenču tēmas un tamlīdzīgi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas