Ja neaprūpē bērni, cerība uz kaimiņiem 1

Vai pašvaldība var uzņemies aprūpēt vientuļu seniori ar kustības traucējumiem? Šai sievietei ir meita, kura dzīvo Rīgā un faktiski par māti ikdienā rūpēties nespēj. Šādu jautājumu Lizumā iedzīvotāji uzdeva tikšanās laikā ar Gulbenes novada domes darbiniekiem. Izvērsās diskusija.

"No labas sirds šai sievietei palīdz kaimiņi, neņemot par to pretī nevienu santīmu. Arī es viņas labā izstaigāju aptieku, sanesu pārtiku, veicu komunālos maksājumus. Kāpēc palīdzēt nevarētu arī pagasta sociālā darbiniece? Piemēram, kaut vai sagādājot malku!" sacīja kāda lizumniete, arī seniore.  

Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs skaidroja, ka sociālais dienests nav tiesīgs oficiāli norīkot aprūpētāju vientuļai seniorei, kurai ir likumīgs apgādnieks. "Lai meita māti ņem pie sevis!" rosināja viņš. Daudzi piekrītoši piebalsoja J.Antaņevičam, sacīdami: "Ir ne viens vien tāds piemērs." Tomēr kāda lizumniete iebilda: "Ogrē, piemēram, pašvaldība palīdz veciem, vientuļiem cilvēkiem, par kuriem nerūpējas viņu bērni."

 

Gulbenes novada sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva "Dzirkstelei" skaidro, ka Civillikuma Ģimenes tiesību daļā 188. pants nosaka „Pienākums apgādāt vecākus un vajadzības gadījumā arī vecvecākus gulstas uz visiem bērniem līdzīgās daļās". Savukārt Gulbenes novada saistošo noteikumu „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību" (Nr.16, 26.11.2009) 3.punkts nosaka „Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Gulbenes novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, un kurām nav noslēgti uzturlīgumi, nav materiālo resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.


"Tas nozīmē, ja šai sievietei ir bērni, tad viņiem vai nu pašiem ir jāmaksā aprūpētajam par aprūpi, vai arī, ja bērni kādu pamatotu apstākļu dēļ (slimība, trūcīga ģimene u.c.) nevar savu māti aprūpēt, tad viņi sociālajam darbiniekam iesniedz dokumentus, kas to apliecina. Tad sociālais darbinieks, ja ir saņemts klienta iesniegums par aprūpes nodrošināšanu, ģimenes ārsta atzinums un citi pierādošie dokumenti, izvērtē situāciju aizpilda novērtēšanas karti, un organizē atbilstošā aprūpes mājā līmeņa nodrošināšanu," saka A.Beļajeva.

 

Viņa skaidro arī iespējas pieteikties pabalstam kurināmā (malkas) iegādei. Šāds pabalsts var tikt piešķirts personām, kurām ir spēkā trūcīgas ģimenes(personas) statuss. To nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 1.daļa, 5.daļa un Gulbenes novada 2009.gada 26.novembra saistošie noteikumi nr.17 „Par sociālo palīdzību un pašvaldības sociālajiem pabalstiem Gulbenes novadā" (V nodaļa).

Pievieno komentāru

Komentāri 1

urbis

Antaņēvičs gudri izrunājas, varbūt meita nemaz nevar paņemt pie sevis, kurš zina, kādi viņai apstākļi? Varbūt māte vispār nekur negrib iet? Tikai šajā valstī visiem par kaut ko jārūpējas, tikai ne pašvaldībai un valstij. Pagastos nez kāpēc rūpējas par visa veida dzērājiem, arī Lizumā, sociālie darbinieki izsniedz pabalstus un pārtikas pakas, bet vienam vecam cilvēkam nevar un nevēlas palīdzēt. Vai tas nav absurds? Kā jūs, Antaņēvič, iedomājaties savas vecumdienas? Vai cerat uz bērnu aprūpi? Jūs domājat, ka būsiet mūžīgi jauns un spēcīgs? Padomājiet....

pirms 8 gadiem, 2012.04.20 21:31

Vietējās ziņas