Jāatjauno demontētais stāvvads

Gulbenes novada dome uzdevusi divām privātpersonām Rankā atjaunot patvarīgi demontēto daudzdzīvokļu mājas kanalizācijas stāvvadu divos dzīvokļos, kas pārveidoti par veikalu un kas
atrodas daudzdzīvokļu mājā „Rēveļi 8". Pašvaldība noteikusi termiņu šā darba veikšanai - 1.jūniju.

Pēc minētās patvarības novēršanas dome atļauj privātpersonām turpināt uzsākto divu dzīvokļu apvienošanu un mainīt to lietošanas mērķi daudzdzīvokļu mājā „Rēveļi 8" Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu paredzētā kārtībā. Šiem cilvēkiem līdz 1.augustam jāiesniedz novada būvvaldē nepieciešamā dokumentācija būvniecības veikšanai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas