Jāievēro savstarpējā atbilstība

Gulbenes rajona lauksaimniekiem, sākot ar 2009.gadu, tiešo maksājumu un Latvijas lauku attīstības programmas 2007. līdz 2013.gadam pasākuma "Vides un lauku ainavas uzlabošana" atbalsta apjomu samazinās, ja nebūs ievērotas normatīvajos aktos noteiktās pārvaldes prasības vides un sabiedrības, kā arī dzīvnieku un augu veselības aizsardzības jomā.

"Jau no 2004.gada lauksaimniekiem, lai viņi saņemtu vienoto platības maksājumu un lauku attīstības pasākumu maksājumus, bija jāievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi," stāsta Austrumvidzemes Gulbenes lauku attīstības biroja speciāliste Vilhelmīne Gargurne.

 

Ar 2011.gadu tiešo maksājumu un lauku attīstības pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumus papildinās prasības, kas būs saistītas ar augu aizsardzību un dzīvnieku labturību.

 

Lauksaimnieki, kuri nespēs nodrošināt normatīvajos aktos noteiktās prasības, saņems mazāku atbalstu. Ja pārkāpums būs atkārtots, maksājumu var atteikt pilnībā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas