Jāinformē par latvāņiem

Valsts augu aizsardzības dienests aicina ar latvāni invadēto zemju saimniekus iesniegt informāciju par teritorijām, kurās aug indīgais augs, un plānotajiem tā izplatības ierobežošanas pasākumiem. Turpmāk katru gadu līdz 1.februārim būs jādod informācija, ko zemes īpašnieks plāno darīt, lai ierobežotu latvāņu izplatību. Jānorāda arī laika posms, kad veiks šos pasākumus, kādas būs izvēlētās metodes.

"Ja latvāņu ierobežošanas pasākumus veikt nav iespējams, tam jānorāda pamatojums," informē Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta speciāliste Astra Garkāje. Līdz 1.martam dienests apkopos informāciju kā kartogrāfisko informāciju un iesniegs pašvaldībai.

 

"Pašvaldībai jāizveido ekspertu grupa, kas sastāda latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu un to līdz 1.aprīlim apstiprina un publicē "Latvijas Vēstnesī". Ja tiesiskais zemes valdītājs nespēj veikt ierobežošanas pasākumus, tas jādara rajona pašvaldībai. Savukārt zemes īpašniekam jāsedz pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar ierobežošanas veikšanu," norāda A.Garkāje.

 

Lai notiktu latvāņu ierobežošana, kā arī lai novērtētu, vai attiecīgajai teritorijai piemērotie pasākumi ir atbilstoši, zemes īpašniekam jākārto latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu uzskaites žurnāls, kas jāsaglabā 20 gadus.

 

Latvānis šobrīd visvairāk sastopams Madonas, Cēsu, Aizkraukles, Valmieras un Rīgas rajonā. Dienesta speciālisti jau ir uzmērījuši 8341 hektāru lielu platību, kas invadēta ar indīgo augu.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas