Jāpiesakās atbalstam

Lauksaimnieku biedrības konsultante Mudīte Motivāne informē, ka rajona lauksaimniekiem, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna pasākuma "Agrovide" apakšpasākumā "Erozijas ierobežošana" nosacījumiem, jāpiesakās atbalsta saņemšanai.

Lai saņemtu šo maksājumu, līdz 2.oktobrim Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē jāiesniedz iesnieguma veidlapa, kā arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām.

 

"Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekiem jāņem vērā divi nosacījumi. Laika posmā no 15.novembra līdz 1.martam vismaz 70 procentiem no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtai ar zaļajām platībām. Otrs nosacījums ir, ka platības, par kurām saistības uzņemtas 2006.gadā, turpmāk samazināt nedrīkst un tās jāpiesaka atbalstam," norāda M.Motivāne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas