Jāpiesakās augšņu izpētei

No šodienas rajona lauksaimnieki Ziemeļaustrumu reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē var iesniegt pieteikumu augšņu agroķīmiskajai izpētei.

Lauku atbalsta dienests ir noteicis, ka šogad augšņu agroķīmisko izpēti veiks Agroķīmisko pētījumu centrs.

 

Zemkopības ministrijas preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Solveiga Lazovska informē, ka divu nedēļu laikā centrā jāiesniedz iesniegums un zemes robežu plāna kopija ar zemes kadastra numuru, kurā iezīmēta augšņu agroķīmiskajai izpētei paredzētās platības kontūra.

 

Pēc tam tiks slēgts līgums par darbu izpildi šajā gadā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas