Jāpiesakās daļējai kredītprocentu dzēšanai

Lauksaimniecības produktu ražotājiem, kuri pērn ņēmuši kredītu vai līzingu lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī ražošanas būvju celtniecībai vai rekonstrukcijai, līdz 10.martam Lauku atbalsta dienesta Gulbenes rajona nodaļā jāiesniedz pieteikums kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes subsīdiju daļas vadītāja Ina Caune informē, ka līdzekļi tiks piešķirti ne vairāk kā četru procentu apmērā no kredītprocentu likmes. Ja pretendentu kredītprocentu dzēšanai būs daudz un ar izmaksai paredzēto summu visiem nepietiks, atbalstu samazinās proporcionāli pieteikumu skaitam.

Jāņem vērā, ka veidlapas ir mainītas. Ar tām var iepazīties interneta mājas lapā "www.lad.gov.lv"

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas