Jāseko kvotas izpildei

Katram piena ražotājam ir jāseko līdzi savas piena kvotas izpildei, jāveic kvotas uzskaite un plānošana savā saimniecībā. Ja nepieciešams, tad jāmeklē iespēja kvotu samazināt vai attiecīgi palielināt.

Zemkopības ministrijas vecākā referente Viktorija Kalniņa informē, ka, pārsniedzot valsts piena kvotu, ražotājiem, kuru darbības rezultātā būs izveidojies kvotas pārsniegums, ir jāmaksā soda nauda - 195,6 lati par katru pārsniegto kvotas tonnu.

Ministrija aicina zemniekus pievērst uzmanību arī tam, ka ir divu veidu kvotu pārveidošanas iespējas. Tā ir pastāvīgā pārveidošana, kad darījums ir spēkā uz nenoteiktu laiku, un pagaidu pārveidošana, kad darījums ir spēkā no reģistrēšanas brīža līdz kārtējā kvotas gada beigām.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas