Jaunas iespējas jauniešiem – bezdarbniekiem

Jaunieši var iesaistīties brīvprātīgajā darbā
Nodarbinātības valsts aģentūra turpina sniegt atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem. Ar 1.jūliju ir sācies jauns pasākums "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", ko īstenos aģentūra sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

Aģentūras Gulbenes filiāles vadītājs Vladimirs Lituņenko stāsta, ka šī pasākuma mērķis ir veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, kā arī sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darba nodrošināšanai.  

Šajā pasākumā varēs piedalīties jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies aģentūrā kā bezdarbnieki un kuri ir izteikuši vēlmi dalībai brīvprātīgajā darbā un atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību. Pasākums ilgs ne vairāk kā sešus mēnešus. Jaunieši bezdarbnieki tajā varēs iesaistīties arī atkārtoti, taču ne ātrāk kā gada laikā pēc iepriekšējās dalības.

 

Saņems arī stipendiju

Jaunietis bezdarbnieks par brīvprātīgo darbu ik mēnesi saņems stipendiju 40 latu apmērā. Savukārt tiem pasākuma dalībniekiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, stipendija būs 60 lati. Brīvprātīgais darbs jaunietim būs jāveic piecas dienas nedēļā, bet jāstrādā ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk par astoņām stundām dienām. Stipendija tiks aprēķināta proporcionāli nostrādātajām dienām.

 

Sīkāku informāciju par pasākumu var iegūt aģentūras Gulbenes filiālē pie projekta karjeras konsultantes Ivetas Bružānes (Ābeļu ielā 8, 10.kabinets, tālrunis uzziņām 64471232).

 

Vēl var pieteikties

V.Lituņenko stāsta, ka joprojām turpinās arī iepriekšējais jauniešu atbalsta pasākums "Darba vieta jaunietim", kurā tika aicināti atsaukties darba devēji, dodot iespēju strādāt jauniešiem, taču atsaucība no darba devēju puses šim pasākumam nav sevišķi liela. Šobrīd trīs darba vietas nodrošina SIA "Alūksnes - Gulbenes bānītis", pa vienai vietai - SIA "DAFI", Elīnas Jermacānes zemnieku saimniecība "Wert" un zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā. Arī SIA "Biobrik" ir piedāvājusi četras darba vietas, bet šīs vietas pašreiz vēl nav aizpildītas. Kopumā tikām plānojuši nodarbināt 21 jaunieti, taču nav zināms, vai šo plānu izdosies izpildīt. Ja darba devējiem ir interese, viņi vēl var pieteikties šim pasākumam," aicina V.Lituņenko.

 

Pavisam drīz aģentūra piedāvās iesaistīties arī vēl kādā aktivitātē - "Darbnīcas jauniešiem", kad jaunieši bezdarbnieki iepazīs trīs profesionālās jomas un katrā jomā darbosies trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas ļautu izdarīt izglītības un profesionālās darbības jomas izvēli.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas