Jaungulbenē cer sakārtot 18 hektārus zemes

19.septembra finanšu komitejas sēdē tika spriests par Meliorācijas sistēmu renovāciju Jaungulbenes pagastā projekta tālāko virzību.


Ranka atteicās


Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļas vadītāja Guna Švika deputātus informēja, ka iespēja pašvaldībai sniegt šāda veida projekta pieteikumu par meliorācijas sistēmu atjaunošanu pagastos radās gada sākumā. “Mēs par to izsūtījām informāciju visām pārvaldēm, izņemot pilsētu, un no divām pagastu pārvaldēm saņēmām pozitīvu atbildi – no Rankas un no Jaungulbenes. Proti, ka viņiem ir šādas zemes, kuras ir nepieciešams meliorēt,” deputātiem stāstīja G.Švika un piebilda, ka šis jautājums februāra domes sēdē esot jau skatīts, tad novada domes deputāti nolēma atbalstīt projektu izstrādi meliorācijas sistēmu atjaunošanai gan Jaungulbenes, gan Rankas pagastā.

Bet, tā kā Rankas pagastā daļai lauksaimniecības zemju, kur tika plānota meliorācijas sistēmu renovācija, nākotnē plānots cits izmantošanas mērķis, pārvalde, izvērtējot situāciju, ir atteikusies no šā projekta. “Palikusi tikai Jaungulbene. Šobrīd situācija ir tāda, ja projektu turpinām, tiek sagatavoti pieprasījumi tehniskās dokumentācijas izstrādei,” norādīja G.Švika.


Zemes gabalus pašlaik iznomā


Lēmuma projektā ir norādīts, ka projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 41 000 latu. Projekta gaitā ir paredzēta drenāžas tīklu renovācija, novadgrāvju apauguma noņemšana, kolektoru un aku atjaunošana.

G.Švika deputātus informēja, ka projekta līdzfinansējums ir 50 procenti, tajā pašā laikā uzsverot, ka pirmo reizi ir tāda iespēja, kad pašvaldības savām zemēm var sakārtot meliorācijas sistēmas.

“Tādā veidā uzlabojam arī zemes vērtību,” viņa teica.

Projekta realizācija paredzēta zemes gabalos ar kopējo platību 18 hektāri.

Atsevišķus deputātus piesardzīgus darīja fakts, ka līdzfinansējums ir samērā liels. “50 procenti – tā ir liela dalība,” norādīja deputāts Ivars Kupčs. Izskanēja arī jautājums, kā būtu, ja šos darbus, piemēram, veiktu saimnieciskā kārtā.

Pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs uzsvēra, ka iespēja startēt šādā projektā tika piedāvāta un pagasts to arī ir mēģinājis darīt. “Atgādināt gribu, ka mēs kā pašvaldība ar lieliem saukļiem saucam, ka atbalstīsim uzņēmējus, bet kad vajag viņiem atbildēt, ko tad esam palīdzējuši, tad īsti nav ko pateikt. Šis gadījums ir no tiem, kad varam iet pretī uzņēmējiem, jo šie zemes gabali pašlaik tiek viņiem iznomāti,” deputātiem norādīja pagasta pārvaldes vadītājs.

Uz balsošanu tika virzīti divi varianti - atstāt spēkā un turpināt iesākto vai tomēr atcelt projekta īstenošanu. Vairākums deputātu nobalsoja par pirmo variantu, un lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz novada domes sēdi.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas