"Jaungulbenes Alejās" darbi rit ar vērienu

“Jaungulbenes Alejās” rosās būvuzņēmums ar pieredzi - SIA “Sanart” no Valmieras. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka tieši šis uzņēmums par sociālās aprūpes centru pārbūvē bijušo Jaungulbenes profesionālo vidusskolu jeb ēku “Jaungulbenes Alejas”.

Jaungulbenē runā, ka būvobjektā ir ļoti stingra kārtība, tiek fiksēts darba laiks, visiem jābūt ķiverēs. SIA “Sanart” būvdarbu vadītājs Igors Daukste, vedot “Dzirksteli” ekskursijā pa objektu, rāda, ka patiešām, ieejot objektā, ir elektroniskā darba laika uzskaite. Darbinieki pulksten astoņos dodas objektā iekšā un pulksten piecos ārā - viss tiek piefiksēts.

“Mūsu strādnieki no Valmieras brauc katru dienu uz objektu Gulbenē un pulksten 8.00 sāk strādāt,” uzsver I.Daukste.
Būvdarbi tika uzsākti 18.janvārī, tiem ir paredzēts tieši gads. “Tas ir pietiekams laiks,” saka būvdarbu vadītājs. “Dzirkstele” jau rakstīja, ka visa projekta realizācijas termiņš ir 18 mēneši – līdz 2019.gada 30.jūnijam.

“Tas ir lielākais objekts Gulbenes novadā, kurā pašlaik notiek darbi,” saka Gulbenes novada domes izpilddirektore Guna Švika.

I.Daukste stāsta, ka būvdarbi norit pēc plāna un kopumā sokas labi, tikai lielais aukstums nedaudz ietekmējis darba ražību.

“Mēs uzstādījām apkures konteineru, kas te ir paredzēts, un esam palaiduši siltumu mājā, lai cilvēki var normāli strādāt,” saka I.Daukste.

Šobrīd objektā strādā 32 cilvēki, bet drīzumā ieradīsies atsevišķa komanda, kas veiks ar fasādi saistītus darbus, kā arī komandas, kas veiks ar ventilāciju un elektrību saistītus darbus.

“Esam jau tik tālu, ka varam sākt kaut ko no tīkliem izbūvēt,” norāda būvdarbu vadītājs un piebilst, ka darbā ir pieņemti arī seši jaungulbenieši.

“Esam izveidojuši atsevišķu komandu, un viņi pašreiz pagrabā veic grīdas izbūvi,” saka I.Daukste.

Darbi rit pēc grafika, proti, ēkas pirmajā stāvā pašlaik notiek grīdas betonēšanas darbi. Savukārt otrajā stāvā ir gandrīz pabeigts betonēt grīdas, bet tur, kur skolai bija aktu zāle, vēl tiek gatavota grīda betonēšanai. Aktu zāle tiek pamatīgi pārvērsta. Viss ir izmainīts - nav vairs augsto logu, bet tur, kur atradās skatuve, tagad ir ielikti logi.

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis “Dzirkstelei” stāsta, ka otrajā stāvā paredzētas istabiņas, kā arī ieplānotas procedūru telpas, atpūtas zāle un vadītājas kabinets. Arī pirmajā un trešajā stāvā būs istabiņas. Kopā paredzētas 99 vietas. “Istabiņas paredzētas vienvietīgas, jo iepriekšējā pieredze rāda, ka tāda ir nepieciešamība. Viss aprīkots ar mehānisko ventilāciju, regulējamu apkuri,” piebilst J.Barinskis.

I.Daukste norāda, ka tiks izbūvēts arī lifts.

Tad, kad sociālās aprūpes centrs sāks pildīt savas funkcijas, būs nepieciešami aptuveni 50 darbinieki, “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs. Darbinieki tiek pamazām apzināti un tiks arī vēl meklēti, un, ja būs tāda nepieciešamība, arī apmācīti.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas