Jaungulbenes rīcības grupa - par īpašuma “Sils” pārdošanu un paredzēto diskusiju 62

Pamatojoties uz 29.augustā mājaslapā “www.gulbene.lv” publicēto rakstu “Diskusijas par Jaungulbenes “Sila” pārdošanu turpināsies”, vēlamies paust savu nostāju attiecībā uz īpašuma “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129, pārdošanu izsolē un plānoto tikšanos 5.septembrī.

Kāpēc pašvaldības lēmums rīkot “Sila” izsoli ir prettiesisks?
“Meža likuma” 5.pants paredz, ka “fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā”, kā arī 16.pants nosaka, ka “valsts un pašvaldības mežā ikvienam ir tiesības vākt savvaļas ogas, augļus, riekstus un sēnes”. Pašvaldība, izlemjot mainīt īpašuma “Sils” īpašumtiesisko statusu, nebija veikusi priekšizpēti par meža nozīmi vietējo iedzīvotāju vidū. Šī nozīme ir atklājusies pēc tam, kad domes priekšsēdētājam Normundam Audzišam ir iesniegts Gulbenes novada iedzīvotāju iesniegums ar 800 parakstiem, kas apliecina, ka iedzīvotājiem šis mežs ir nepieciešams kā stratēģiski svarīgs resurss un publiska rekreācijas zona.
Likuma “Par pašvaldībām” 77.pants nosaka, ka “pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas, laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes, sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes)”. Līdz ar to pašvaldība nav ņēmusi vērā vietējo iedzīvotāju vajadzības vai veikusi to priekšizpēti.

Kā tika organizēts izsoles process?
Izsoles process tika organizēts sasteigti un nepārskatāmi. 11.jūlijā bez izskatīšanas komitejās ārkārtas sēdē 12 no 17 deputātiem nobalso par nekustamā īpašuma “Sils” atsavināšanu. Pirms lēmumprojekta sagatavošanas domes administrācija neveic sabiedrisku apspriedi vai iedzīvotāju attieksmes un nepieciešamību priekšizpēti. Tā kā informatīvs plakāts pie paša īpašuma nav ticis izlikts, vietējiem iedzīvotājiem, kuri mežu apmeklē, nav iespējas par to uzzināt un savlaicīgi izteikt iebildumus.
26.augustā Gulbenes novada domē tiek iesniegts dokuments ar 695 iedzīvotāju parakstiem, kas papildināts 29.augustā ar vēl 105 parakstiem. Šajā dokumentā iedzīvotāji parakstās pret ‘’Sila” pārdošanu un lūdz rast iztrūkstošo finansējumu no pārdomātas budžeta konsolidācijas. Vietējiem iedzīvotājiem nav iespēja paust šo nostāju klātienē deputātiem, jo Gulbenes novada mājaslapā parādās nepilnīga informācija: 26.augusta finanšu komitejas sēdes darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts (“www.gulbene.lv”, pasākumu kalendārs, finanšu komiteja, aplūkots 26.08.2019.). Tādēļ vietējiem iedzīvotājiem pirmā iespēja novēloti paust savu viedokli ir, tiekoties ar deputātiem “Silā” 28.augustā, kā arī 29.augusta domes sēdes laikā.

Vai izsole bija likumīga un informācija par to - pietiekama?
Gulbenes novada pašvaldība attiecībā uz izsoles kārtības atbilstību “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” prasībām ir pārkāpusi šī likuma II nodaļas 11.pantu, kas paredz, ka “informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma”. Tieši šis aspekts bija noteicošais vietējās sabiedrības dezinformētībai par izsoles norisi, savlaicīgai ietekmei uz procesa gaitu, iespējamiem ieteikumiem, kas pašvaldībai būtu bijis jāņem vērā, pārskatot izsoles nepieciešamību.

Trīspusējās tikšanās 5.septembrī piedāvājumam neredzam vajadzību
Savu viedokli par izsoles atcelšanu jau esam pauduši, tāpēc plānoto tikšanos 5.septembrī neapmeklēsim. Turklāt 6 deputāti 29.augusta domes sēdē balsoja pret izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tagad šie argumenti ir jāizsver deputātiem un jāpieņem tiesisks lēmums.

Jaungulbenes rīcības grupa: Saulcerīte Indričeva, Herta Pugača, Ilze Vanaga, Aivars Ignatāns, Ivars Kažmers, Māris Birznieks, Ineta Bauere, Ieva Kažmere, Viesturs Miķelsons

Pievieno komentāru

Komentāri 62

Nē, skandināvu fondiem

Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,
Mēs gribam še paši sev likumus lemt.
Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu,
Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt.

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu,
Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien;
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,
Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,
Tā zeme ir mūsu, ir mūsu, jā gan.
Caur simt gadu vaidiem, zem varmāku spaidiem,
Šo baltdien vēl dzidri mūsu mēle te skan.

Tā zeme ir mūsu, tā Dieva un Laimas
Latvju tautai sen senis līdzdotais pūrs.
Tā zeme ir mūsu, to nedos vairs svešiem
Ne zemgals, ne latgals, ne sēlis, ne kūrs

pirms gada, 2019.09.04 19:03

Janka

Gribēt jau var! Nu nemāk būt latvieši kungi.

pirms gada, 2019.09.05 15:31

likumība ir pārkāpta

Likuma Par pašvaldībām 77.pants satur arī normu, ka drīkst atsavināt tikai to īpašumu, kas nav izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. 800 cilvēku paraksti apliecina, ka šis īpašums viņiem ir vajadzīgs. Tāpēc izsole, kas tika organizēta tā, lai par to uzzinātu un būtu iespējas paust savu viedokli par īpašuma sabiedrisko vajadzību pēc iespējas mazāk cilvēkiem, ir jāatzīst par sarīkotu ar likuma pārkāpumiem un jāatceļ.

pirms gada, 2019.09.04 13:42

Nezinu

Ko tieši šie cilvēki darītu ar to īpašumu? Kurš to īpašumu uzturēs?

pirms gada, 2019.09.05 14:57

kāpēc jāmelo?

https://www.facebook.com/gulbenesnovads/videos/509452636537386/UzpfSTEwMDAwMzMwODkxODA5ODoyNDQ2NDg1MjUyMTM4NDE1/

Andis klaji melo par to, ka viss mežs ir vecs apšu mežs. Tas ir augstvērtīgs mežs! Apšu mežā neaug ogas utt.

pirms gada, 2019.09.06 00:44

Dome atzīstiet kļūdu

mēs visi kļūdamies un ir labi, ka kāds aizrāda. Dome, šī ir kļūda! Meklējiet naudu citviet

pirms gada, 2019.09.06 11:10

dīvāna eksperts

cerams, mežs paliks domei vai valstij, nevis zviedriem

pirms gada, 2019.09.04 14:33

Par verga algu es tajā sirgšu

dome atdod tēvzemi par grašiem

pirms gada, 2019.09.04 23:56

Novadniece

Paldies rīcības grupai,Saulcerītei! Cīnieties,jo cīņa nav galā! Lai mums visiem izdodas nosargāt savus īpašumus!

pirms gada, 2019.09.04 14:35

bende

Ja darbibas bijusas nelikumigas vai sabiedribas interesu zaudejumu nesosas-kapec nav nosaukti noziedznieki- un kas darits lai sos neliesus izoletu...

pirms gada, 2019.09.04 14:49

Saulcerīte

Paldies par atbalstu. Tiekamies 05.09.2019 sapulcē.

pirms gada, 2019.09.04 16:48

jaungulbeniete 2

Paldies, Saulcerīt! Tu vienmēr tā esi rūpējusies par Jaungulbenes uzplaukumu un attīstību.

pirms gada, 2019.09.04 18:32

Internets piecieš virtuālās pārvērtības

Piemēram, par Saulcerīti burvestīgā veidā pārvēršas kāds no 11 deputātiem.

pirms gada, 2019.09.04 20:22

Saulcerīte nebūšot???

Savu viedokli par izsoles atcelšanu jau esam pauduši, tāpēc plānoto tikšanos 5.septembrī neapmeklēsim.
__________________________________________________________________________________
Jaungulbenes rīcības grupa: Saulcerīte Indričeva, ...

pirms gada, 2019.09.04 18:32

Ilze Vanaga

Saulcerīte būs pārstāvēt mūsu nostāju. Uzskatām, ka šī tikšanās ir samiernieciska tirgošanās un ļoti nekorekta pret potenciālo īpašnieku.

pirms gada, 2019.09.04 20:45

Dzintars

Ilzīt! Kurš tad ir potenciālais VēLAMAIS īpašnieks?

pirms gada, 2019.09.04 22:34

kapitālisms

dome/valsts/LVM -> iedzīvotāji, t.i. kā līdz šim, bet ne zviedri, nah_j zviedrus

pirms gada, 2019.09.04 22:40

eh Dzintar

jaungulbenietis, tu

pirms gada, 2019.09.04 23:03

Viesturs

Ja Jaungulbenes SILS ir saglabāts kā nedalāms tad vienīgi Latvija un Latvijas mežu apsaimniekotāji.Būsim saimnieki LATVIJĀ sargāsim to ko mūsu vectēvi izcīnija pirms 100 gadiem.Zviedru jūgā Latvijas Tauta jau ir bijusi.Varbūt nekorekti,bet tā ir atbilde Dzintaram un varbūt netikai viņam vienīgajam.Piedodiet ja aizskāru personīgās jūtas,Gulbenes nov.ir vara un admistratīva pārvalde,kuras tiešs pienākums ir rūpēties lai saglabātu,attīstu un ekonomistiski virzitu LATVIJAS attīstību.Varbūt kāds var nosaukt un cik īpašumus pārdeva 1.LATVIJAS brīvalsts laikā?

pirms gada, 2019.09.04 23:00

patriots?

Varētu sākt ar latviešu valodas saglabāšanu..

pirms gada, 2019.09.05 15:01

silaroze

Latgalē zviedri uzpirka mežu pa lēto no alkoholiķiem, kuriem pietrūka pudelei, Gulbenē...

pirms gada, 2019.09.05 13:26

Acs

Beidziet tak ķengāt zviedrus! Kur jūs glabājat naudu? Swedbankā? SEBbankā? Nu, lūk, abas ir zviedru bankas! Ja to nebūtu, jūsu nauda būtu tu-tūuuu...

pirms gada, 2019.09.05 16:50

Hahahaaa!

Ja “Indičeva” ir cita persona, tad kā lai viņa ierodas sapulcē??? Saorganizēt uz to un pašai neierasties nezskatās pēc balta darba, vai ne?

pirms gada, 2019.09.05 16:52

Maija Z.

Kad mans toreizējais klients Launkalnē ienāca Latvijā, latvieši bija panikā- nu tik igauņi šajā nozarē nogremdēs Latvijas firmas! Ak, šausmas, kas tik nu būs!!! Tagad Sawmill Launkalne darbojas stabili, un neviens normāls latviešu uzņēmējs no tā nav cietis! Tā, lūk, bieži bailēm sākumā ir acis kā satelītšķīvji, bet galu galā viss labi vien ir.

pirms gada, 2019.09.05 17:17

Ko taupa taupītājs, to laupa laupītājs

tu esi par visu mežu pārdošanu zviedru pensiju fondiem? Tad lūdzu protestē pret Meža dienestiem, lai atdod visu svešzemniekiem! Šos izpārdotos īpašumus, dome nekad atpakaļ nespēs atpirkt!

pirms gada, 2019.09.05 18:43

Maija Z.

Ticiet, mēs, latvieši, vēl esam vāji uzņēmēji (ar patīkamiem izņēmumiem, tomēr tie ir tikai izņēmumi. Lielveikali: Rimi, Supernetto, Stockman (skandināvu), Maxima (lietuviešu). Kur ir latviešu? Ir, tikai astesgalā. Līdzīgi ir arī citās nozarēs. Tā ka panikai, visticamāk, nav pamata. Emocijas, tikai patriotu emocijas, un to var saprast. Latvieši no laika gala ir tāda pārāk piesardzīga tauta, tādēļ komercijā neesam līderos. Diemžēl.

pirms gada, 2019.09.05 18:15

Aldis

Nejauc divas dažādas lietas.Viens ir uzcelt ražotni un dot darbu cilvēkiem ,nevis slepeni par lētu naudu nopirkt Latvijas zemi ar mežu .Pēc tam izgriežot lai dubultotu vai trīskāršotu ieguldītos līdzekļus.Kāds labums tautai no tādiem uzņēmējiem .

pirms gada, 2019.09.05 18:30

Pataloganatoms

Maija Z. Vieni no līderiem globālajā tirgū - Mikrotik, airBaltic, Latvijas finieris, Evolution Gaming Latvia. Patiešām piesardzīga tauta?

pirms gada, 2019.09.05 23:47

Ek!

Njā, patiesi... ka tik mums neiziet tāpat kā Azaids, Veļas mazgātava (īpašnieks Kokars), Daiļrade ( Kokars?) utt. Sakampa, lai tik būtu, un tagad kas no tā? Grausti! Lai nu jaungulbeniešu orggrupai nesanāk tāpat. Viņi atbildīgi apsaimniekos? Tak nē, tas nav tas pats kas traci sacelt...

pirms gada, 2019.09.05 18:32

basta

Nevajag jaukt sīkus pakalpojumu kantorīšus ar atpalikušām padomju iekārtām un mūsu kopējās dabas bagātības. Zviedri nezin kāpēc nepērk veļas mazgātavas, bet mežus.

pirms gada, 2019.09.05 21:56

kapitālisms

143 ha meža pret salāpītām bedrēm Gulbenē, atvainojiet, bet tas nav saimnieciski! To naudu notrallinās 1 mēneša laikā, prēmijās, par veiksmīgu darījumi :D

pirms gada, 2019.09.05 19:58

Vēsturnieks

Vai nebija tā, ka Saulcerītes neizdarības pēc savulaik Gulbene pazaudēja miljonu LS Brīvības ielas remontam?

pirms gada, 2019.09.05 20:58

JG

likums bija pārkāpts, nav nebūtisku punktu - dome pati atzīst, ka nav pildījusi likuma prasības, tad lai par to arī atbild! Nevajag likt visus darījumus vienā kausā, mežs ir aktīvs un tas ir skaidrs! Un pašvaldībai pārstāvot arī valsts intereses ir jārīkojas kā krietnam saimniekam savā zemē. Ir n_tās valsts institūcijas, kas varētu pārņēmt šo īpašumu, piemēram Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas valsts meži, Alūksnes dome...

pirms gada, 2019.09.06 00:20

Vietējā

Paldies Saulcerīt! Ja pili nenosargāji no pārdošanas, tad, lai izdodas silu nosargāt!

pirms gada, 2019.09.06 05:46

God./cien. JG

Tur jau tā lieta, ka dome - tostarp Alūksnes - ar uzņēmējdarbību nodarboties n e d r ī k s t. Mežs nav tikai prieks mūsu plaušām un vēderiem, bet ir arī kapitāls. Kapitālu iekonservējot, labumu no tā ne tikai gūt nevar, bet tas arī laika gaitā aiziet bojā. Tātad, mežam ir vajadzīgs apsaimniekotājs. Un kurš latviešu bāliņš - pieteicies vai nepieteicies - tagad ir abižots? Tāda nav? Otrkārt, lielāku labumu dos prasmīgs saimnieks. Un lai nu kas, bet tieši zviedri sevi kā tādus ir apliecinājuši visās nozarēs, kurās ir ienākuši LV.

pirms gada, 2019.09.06 09:05

JG

Šis konkrētais izsole uzvarētājs meža nozares tirgū (Latvijā) darbojas tikai divus gadus. Par viņa kvalitāti vēl ir grūti spriest. Savukārts LVM tirgū ir jau 20 gadus. LVM un tikai LVM.

pirms gada, 2019.09.06 09:14

gulbene.se

bet kurš spēs no viņiem atpirkt to zemi, jo šī brīža realā cena ir virs viena miljona. SKATIES KĀ GRIBI, tas nav saimnieciski pret valsti! Pārdodat autoparku, samazinat algas, bet ne jau izpārdot zemi zviedriem!

pirms gada, 2019.09.06 10:12

basta

Nav jau domei jānodarbojas ar meža apsimniekošanu. Izīrējiet to uz 12 gadiem un dabūsiet no nomas par 24 gadiem tikpat daudz naudas, kā no pārdošanas. Vai arī nododiet to Valsts mežiem. Ne Jūs, deputātiņi, to mežu radījāt, ne Jums ir tiesības to izpārdot!

pirms gada, 2019.09.06 11:00

Vietējās ziņas