Jauni noteikumi sporta veicināšanai novadā 1

Ar 1.februāri spēkā ir stājušies jaunie novada deputātu akceptētie saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”.

Finansiālais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt paredzēts sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās individuāli (ja dzīvesvieta deklarēta novada teritorijā) un komandām. Pašvaldības atbalsts tiek nodrošināts attiecīgā gada pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros.

Dalībai Eiropas vai Pasaules čempionātos sportistam, kā arī individuālajam sagatavošanās procesam var tikt atvēlēti 1500 līdz 3000 eiro, dalībai Latvijas čempionātā – no 500 līdz 1000 eiro atkarībā no sacensību līmeņa. Sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās, pārstāvot novadu un valsti, kā trešā līmeņa pārstāvim var tikt paredzēts finansējums līdz 250 eiro.

Finansējums var tikt nodrošināts arī komandām: līdz 25 000 eiro - sagatavošanās procesam un dalībai Latvijas čempionāta augstākajā līgā vai Latvijas čempionāta 1.līgā; līdz 20 000 eiro - Latvijas čempionāta 2. vai 3.līgā vai kausa izcīņā; līdz 2000 eiro - reģionālajā čempionātā. Finansiālais atbalsts individuālā sportista sagatavošanās procesam un dalībai sporta sacensībās gadam tiek piešķirts ne vairāk kā uz trīs sporta sacensībām. Taču novada domes sporta komisija par īpašiem sasniegumiem sportā var pieņemt lēmumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu, kas pārsniedz šo noteikumu.

Šie noteikumi neattiecas: uz pašvaldības atbalstu sportistu un komandu dalībai, pārstāvot novadu sacensībās un pasākumos, kuros dalību nodrošina vai kurus organizē pašvaldības iestādes vai struktūrvienības. Tāpat šie noteikumi neattiecas uz sportistiem un komandām, pārstāvot novadu sporta sacensībās vai pasākumos, kas notiek profesionālās ievirzes izglītības programmās. Šiem noteikumiem neatbilst arī sportisti, kuri iekļauti Latvijas olimpiskās vienības sastāvā un saņem valsts finansējumu.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas