Jaunsargi saņem apliecības

Gulbenes rajona jaunsargi kopā ar citiem vecākās grupas jaunsargiem no visas Latvijas nesen Nacionālo Bruņoto Spēku Kājnieku skolā, Alūksnē, piedalījās Jaunsargu vecākās grupas 3. gada noslēguma nometnē.

Nometnes mērķis bija pārbaudīt vecākās grupas jaunsargu apgūtās prasmes un teorētiskās zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, darbā ar karti, orientēšanās prasmē apvidū, tūrismā, darbībā ar ieročiem, kaujas iemaņās, fiziskajā sagatavotībā, ierindas mācībā, zināšanās par Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem, NATO un ES un citiem jautājumiem.

 

Pēc testu sekmīgas nokārtošanas jaunsargi saņēma apmācību programmas apguves apliecību, kas viņiem dos priekšrocību atlasē dienestam Nacionālajos Bruņotajos Spēkos un studijām militārajās specialitātēs Latvijā un ārvalstīs.

 

Kopumā no Vidzemes 270 jaunieši saņēma Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra apliecības, starp šiem jauniešiem arī 5 no Lejasciema, 5 no Gulbenes un 6 no Jaungulbenes.

 

Augstāko punktu summu Vidzemē pārbaudījumos parādīja Sabīne Suntaža no Gulbenes (94,2 punkti) un Silva Zurkova no Lejasciema (93 punkti). Madara Stapāne ieguva 91 punktu, Jānis Miezītis - 85,5 punktus, Edijs Avens - 84,1 punktu, Aksana Petrova - 83,8 punktus, Edgars Šķenders - 82,1 punktu, Armands Semenkovičs - 81,6 punktus, Baiba Ozola - 78,2 punktus, Edijs Sloka - 77,6 punktus, Kristaps Siliņš - 77,6 punktus, Kaspars Sukurs - 75,6 punktus, Līga Graudiņa - 72,1 punktu, Kaspars Kozlovs - 70,2 punktus, Kaspars Beitāns - 72,6 punktus un Mārtiņš Ķilups - 77 punktus.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas