Jūlijā Gulbenes dienas aprūpes centra būvniecības darbi tiks pabeigti

Tuvojas noslēgumam būvdarbi topošajā dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanai Gulbenē, Dzirnavu ielā 7a. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

Objektā ir noslēgušies iekštelpu apdares darbi, izbūvētas ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, tajā skaitā sanitārie mezgli, kā arī veikta ēkas ārsienu un pagraba sienu siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, grīdas uz grunts siltināšana, logu un ārdurvju  nomaiņa, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas nomaiņa no viencauruļu uz divcauruļu apkures sistēmu, kā arī teritorijā uzstādītas divas siltumnīcas.

Šobrīd turpinās darbs pie teritorijas labiekārtošanas un pacēlāja ierīkošanas pie ēkas gala fasādes, lai visā ēkā nodrošinātu vides pieejamības prasības. Plānots, ka būvniecības darbi pilnībā tiks pabeigti un objekts sagatavots nodošanai ekspluatācijā jūlijā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvus un atbilstošus, individuālajām vajadzībām pielāgotus, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, pašvaldības administrācijas darbinieki sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu turpina strādāt pie telpu aprīkošanas ar atbilstošām mēbelēm un elektroprecēm.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka novada deputāti 25.marta domes sēdē nobalsoja par to, ka pašvaldības sociālajam dienestam ar 1.maiju būs jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas – Gulbenē, Dzirnavu ielā 7a, un Tirzas pagasta “Doktorātā”. Šīs struktūrvienības izveidotas, pašvaldībai izstrādājot deinstitucionalizācijas plānu un meklējot risinājumus jauniem sociālajiem pakalpojumiem Gulbenes novadā. Šie pakalpojumi ir paredzēti pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas būtiski uzlabos viņu iespēju dzīvot un iekļauties sabiedrībā, veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Risinājumi rasti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Ēka Dzirmavu ielā 7a ir celta pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Sākotnēji tā ir bijusi “Latvenergo” Gulbenes kantorēka. Kad šo namu savā īpašumā pārņēma pašvaldība, tai kopš 2006.gada turpmākos desmit gadus bija veco ļaužu mājas statuss. Tur atradušās arī patversmes telpas, kā arī telpas brīvprātīgo izmitināšanai no Eiropas Savienības valstīm. No 2017.gada ēkā atradusies biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Gulbenes komiteja un zupas virtuve.

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas