Kancēna kapu kapličai Tirzā būs jauns jumts

Izmantojot saulaino laiku, rosība valda Tirzas pagasta Kancēna kapu kapličā. Tur tiek veikta jumta nomaiņa un jumta koka konstrukciju remonts.

Cerība, ka nākotnē kapliča varētu tikt pie jauna jumta, tika izteikta jau pirms sešiem gadiem, kad tika izremontēta pati kapliča.

„Kapličas betona dakstiņu jumts bija ļoti sliktā stāvoklī. Šogad budžetā jumta remontam tikām ieplānojuši naudu. Tagad par līdzekļiem, ko varējām atļauties, notiek remontdarbi. Jumta segumam arī tagad izmantosim jaunus betona dakstiņus. Iespējams, ka atšķirsies tikai dakstiņu krāsa,” stāsta Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis.


Pārvaldnieks papildina, ka bojātas bijušas arī jumta konstrukcijas, tāpēc remonta atlikšana uz vēlāku laiku nav bijusi iespējama. „Šis ir pirmais tik liels un nopietns jumta remonts, jo pirms tam tas ticis tikai nedaudz pielāpīts,” bilst Č.Barkovskis.

Kapličas remonta kopējās izmaksas ir 11 588 eiro. Pirms darbu uzsākšanas tikusi veikta arī tirgus izpēte, kā rezultātā remonta veikšana uzticēta SIA „Vidzemes būvnieks” strādniekiem.


Pārvaldes vadītājs atzīst, ka pagastā ir daudz darāmā, bet daļu darbu nāksies atlikt uz nākamo gadu.

„Pagastā ir dzīvojamās ēkas, kurām arī ir jāremontē jumti. To platība ir salīdzinoši lielāka ar kapliču, tāpēc arī izdevumi būs lielāki. Ja pašvaldībai tiks iedalīti līdzekļi, tad 2015.gadā veiksim vēl otru artēzisko urbumu. Turpinās arī ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts, ir uzbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas. Plānots, ka iekārtas varēsim iedarbināt jau nākamajā nedēļā. Pirms tam vietā, kur ir uzbūvētas jaunās iekārtas, atradās vecās nosēdumu akas. Pēc zemes reformas vieta, kur tās atradās, piederēja īpašniekam. Pašvaldībai izdevās no viņa šo zemi atpirkt. Nācās izbūvēt arī jaunu ceļu, lai piekļūtu attīrīšanas iekārtām,” stāsta Č.Barkovskis.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas