Kāpēc siltuma tarifu apstiprina pašvaldība?

Siltuma ražotājs: tarifs ir mazāks par reālajām izmaksām
Gulbenē, Brīvības ielā 97, siltumu daudzdzīvokļu mājai nodrošina blakus esošais uzņēmums - SIA "Apgāde". Izrādās, tā ir tikai vīzija, ka šī trīsstāvu dzīvojamā māja atrodas pilsētā. Patiesībā tā stāv uz Gulbenes robežpašvaldības - Beļavas pagasta padomes - zemes. Mājas iedzīvotāji uz savām durvīm nule lasa pagasta padomes paziņojumu par siltuma tarifa maiņu ar 1.decembri. Līdzšinējo 0,68 latu (ar pievienotās vērtības nodokli) par kvadrātmetru vietā turpmāk iedzīvotāji maksās 0,96 latus.

"Cena ir tāda kā Rīgā. It kā mums siltumu nodrošinātu katlumāja, kura izmanto par kurināmo gāzi. Bet mūs silda ar malkas palīdzību!" "Dzirkstelei" viedokli pauž kāds šīs mājas iedzīvotājs. Viņš arī uzsvēra, ka nesaprot, kāpēc siltuma tarifu mājai nosaka ar pagasta padomes lēmumu. "Vai tad tarifs nebūtu jāapstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulatoram?" viņš vaicā. Iedzīvotājs arī informē "Dzirksteli", ka siltumu mājai nodrošina SIA "Apgāde" katlumāja.

Jājautā pagasta padomē

Alūksnes Sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšsēdētāja Sarmīte Lazdiņa "Dzirkstelei" saka, ka regulatoram Gulbenes rajonā ir līgumi tikai ar Gulbenes pilsētas domi un Stradu pagasta padomi. Teorētiski spriežot, ja daudzdzīvokļu mājai siltumu nodrošina privātfirma, nevis pašvaldības uzņēmums, tad tarifs būtu jāapstiprina regulatoram. Ar pagasta padomes lēmumu tarifu apstiprina, ja pakalpojumu nodrošina pašvaldības uzņēmums.

Ja šī kārtība netiek ievērota, S.Lazdiņa iesaka iedzīvotājiem vērsties ar pretenzijām pašvaldībā.

Beļavas pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Mezītis "Dzirkstelei" pauž, ka no iedzīvotājiem nav saņemti iesniegumi, kur būtu paustas pretenzijas par siltuma tarifa noteikšanas kārtību.

Beļavas pagasta padomes priekšsēdētājs Kārlis Liše "Dzirkstelei" saka: "Vienai mājai regulators neapstiprina tarifu. Esam vērsušies Alūksnē šajā un vēl citā gadījumā, bet saņēmām atteikumu." Pašvaldības pienākums ir gādāt par to, lai iedzīvotājiem būtu nodrošināta siltumapgāde.

Tas ir uzņēmuma labais žests

SIA "Apgāde" vadītāja Ruta Vilciņa "Dzirkstelei" skaidro, ka siltuma padeve minētajai daudzdzīvokļu mājai ir uzņēmuma labais žests, jo faktiski pašvaldības noteiktais siltuma tarifs nemaz neatbilst reālajām siltuma ražošanas izmaksām. Firmai arī neesot nekādas vajadzības piegādāt siltumu šai dzīvojamajai mājai. Turklāt vērsties pie Sabiedrisko pakalpojumu regulatora tarifa apstiprināšanai neesot iespējams, jo uzņēmuma katlumāja, kas darbojas pašas SIA "Apgāde" vajadzībām, nav aprīkota ar siltuma uzskaites aparatūru.

"Ja mēs saliksim siltuma skaitītājus tā, kā tas vajadzīgs, lai tarifu apstiprināt varētu regulators, tad izmaksas būs tik lielas, ka šīs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji nespēs mums samaksāt. Jau tagad šī māja mums ir parādā par sniegtajiem pakalpojumiem, jo ir vairāki dzīvokļi, kuru iemītnieki mums vienkārši nemaksā. Bija jāizšķiras, vai dosim siltumu šosezon. Nolēmām dot, jo trīs dzīvokļos dzīvo lielie parādnieki, bet pārējie maksā," saka R.Vilciņa.

Pagaidām SIA "Apgāde" minēto daudzdzīvokļu māju apsaimnieko saskaņā ar līgumu, ko uzņēmums parakstījis ar pašvaldību.

"Bet mums nebūtu nekādu problēmu atteikties no šā pienākuma," saka R.Vilciņa.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas