Kas un kā administratīvi sodīs Gulbenē?

"Gribas lielāku konkrētību. Iekšēji esmu neapmierināts, ka juridiski precīzi man domē nevar sniegt paskaidrojumus," "Dzirkstelei" saka Gulbenes deputāts Andis Caunītis, komentējot 27.novembrī Gulbenes pašvaldībā apstiprinātos grozījumus saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību.

A.Caunītis saka, ka nesaprot, kāpēc Gulbenē par sīki sodāmajiem pārkāpumiem nevar iekasēt soda naudu uz vietas ar soda kvīšu palīdzību, jo Administratīvo pārkāpumu kodekss tādas paredz.

 

"Manuprāt, līdz 20 latu sodam būtu jābūt iekasētam uz vietas, izrakstot kvīti. Tāpat kā par auto novietošanu neatļautā vietā. Ja esmu novietojis auto pretī kāpņu telpai un nevar piebraukt speciālais dienests, tad kā rakstīs protokolu, kad? Otrā dienā, kad mana automašīna jau aizbraukusi? Vienīgais variants ir uzlikt soda kvīti uz auto stikla par to, kas izdarīts, un nofotografēt. Tāpat, kā rīkojas ceļu policija," viņš saka.

Neizmantos soda kvītis

 

Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs "Dzirkstelei" noraida ideju par soda kvītīm un saka: "Oi, nē! Kāda garantija, iekasējot naudas sodu uz vietas? Nē! Visam jābūt reģistrētam un administratīvajā komisijā izskatītam. Kasē cilvēks iemaksā soda naudu un saņem pretī čeku. Tikai tā."

 

N.Stepanovs uzsver, ka Administratīvo pārkāpumu kodeksā daudzi pārkāpumi un piemērojamās sankcijas ir atrunātas. Taču prakse liecina, ka ir vēl citi pārkāpumi, kas šajā kodeksā nav atrunāti. Katrai pašvaldībai ir tiesības noteikt savā teritorijā vēl papildu kārtības noteikumus.

Kas piemēro administratīvo sodu?

 

Grozītie saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Gulbenē papildināti ar skaidrojumu par to, kas ir tiesīgs piemērot administratīvo sodu. Līdz 25 latu robežām soda apmēru var noteikt pilsētas domes sabiedriskās kārtības sargs, bet pārējos gadījumos uzrakstītos administratīvo pārkāpumu protokolus izskata pilsētas domes administratīvā komisija, kas arī lemj par soda mēru.

 

Savas kompetences ietvaros administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīt ir tiesīgas šādas personas:

 

pilsētas domes labiekārtošanas iestādes vadītāja, rajona policijas pārvaldes inspektori, pilsētas domes būvvaldes speciālisti, pašvaldības iestāžu vadītāji, pilsētas domes sabiedriskās kārtības sargs.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas