Katram bērnam – astoņi lati

Saskaņā ar grozījumiem Valsts sociālo pabalstu likumā no šīgada 1.jūlija ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu noteikts 8 lati. Par to informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Gulbenes nodaļas vadītāja Inese Zelča.

Šis likums attiecas uz laika periodu no 2009.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim.
Līdz 1.jūlijam par katru nākamo bērnu ģimenē ģimenes pabalsts bija mazliet lielāks, piemēram, līdz šim ģimenes pabalsts 8 lati tika maksāts pirmajam bērnam ģimenē, savukārt otrajam bērnam maksāja jau 9,60 latus un tā tālāk.


I.Zelča skaidro, ka ģimenes valsts pabalstu par bērniem, kas ir vecāki par 15 gadiem un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, maksā par laiku, kamēr bērns apmeklē izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 19 gadu vecumu (līdz šim bija 20 gadi) vai stājas laulībā. Ģimenes valsts pabalstu nepiešķir par bērnu, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


I.Zelča piebilst, ka aģentūras Gulbenes nodaļa nestrādās 24. un 31.jūlijā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas