Ko paredz izglītības iestāžu tīkla optimizācija? 28

Parāda skolu tīkla iespējamo nākotni
Gulbenes novada dome ir publiskojusi izglītības iestāžu optimizācijas plānu Gulbenes novadā no 2011. līdz 2015.gadam.

Lielākās bērnu dzimstības problēmas - pagastos Pēc Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem datiem bērnu skaits pirmsskolas vecumā būtiski nesamazinās Gulbenes pilsētā, taču krasi - vairākās Gulbenes novada apdzīvotajās vietās. Līdz ar to arī turpmākos gadus paredzams būtisks skolēnu skaita samazinājums. Lielākās bērnu dzimstības problēmas ir pagastos. Piemēram, Līgo pārvaldes teritorijā laika posmā no 2005. līdz 2009.gadam dzimuši 11 bērni, Druvienā - 31, Tirzā - 40 bērni.


Pamatojoties uz Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem datiem par Gulbenes novadā dzimušajiem bērniem, kā arī izvērtējot izglītojamo tālākās gaitas pēc 9.klases beigšanas, iespējams prognozēt, kā līdz 2014./2015. mācību gadam būs vērojama tālākā skolēnu samazināšanās - vairāk nekā par 21 procentu. Skolēnu skaits 2015./2016. mācību gadā varētu būt 2310, šajā mācību gadā skolēnu skaits mūsu novadā - 2940.


Pēc trim četriem gadiem būtisks izglītojamo skaita kritums sagaidāms vidusskolas klasēs, jo šajā mācību gadā mazākais izglītojamo skaits ir 1. līdz 3.klasei un 5. līdz 7.klašu grupā. Tas ietekmēs novada vidusskolu klašu komplektēšanas iespējas.

 

"Lielajām" skolām būs jāpalīdz "mazajām"

Optimizācijas pamatnostādnēs ir norādīts, ka skolām ar mazāku skolēnu skaitu ir lielāki uzturēšanas izdevumi, līdz ar to tiek ierobežotas finanses infrastruktūras un energoefektivitātes projektu īstenošanai novada izglītības iestādēs ar optimālu izglītojamo skaitu.


Saglabājot esošo izglītības iestāžu tīklu novadā, lai nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu un finansējumu pedagogu algām „mazajās skolās", būs nepieciešams pārdalīt valsts mērķdotāciju pedagogu algām no izglītības iestādēm ar lielāku skolēnu skaitu uz izglītības iestādēm ar mazāku skolēnu skaitu. Taču tas ietekmēs izglītības piedāvājuma kvalitāti.


Līdz ar to Gulbenes novadā ir nepieciešams veikt izglītības iestāžu tīkla optimizāciju. Optimizācijas modelis, piemēram, paredz arī vidusskolas pārveidot par pamatskolām būtiska izglītojamo skaita samazinājuma gadījumos, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu, kā arī izglītības programmu piedāvājumu un pieejamību. Tāpat pirmsskolas pārveidot par skolu filiālēm būtisku bērnu skaita samazinājuma gadījumos.

 

Bērnudārzu tīkls stabils

Pirmsskolas izglītības iestāžu tīkls ir stabils, kas nav mainījies jau daudzus gadus. Gulbenes novadā ir deviņas pirmskolas izglītības iestādes - trīs Gulbenē un sešas lauku teritorijā.


Kopā pirmsskolas izglītības programmās šajā mācību gadā Gulbenes novadā tiek iesaistīti 955 bērni. Mazs bērnu skaits ir Beļavas, Litenes un Jaungulbenes bērnudārzā.


Pirmsskolas izglītībā ir nodarbināti 127 pedagogi un 130 cilvēki kā tehniskais vai atbalsta personāls. Interesanti, ka 40 pedagogi (31,5 procenti) ir vecumā no 25 līdz 40 gadiem. Savukārt vecumā no 40 līdz 64 gadiem strādā 87 pedagogi (68,5 procenti). No tiem pensijas vecumā ir 4 pedagogi. Jāsecina, ka pirmsskolas izglītībā pedagoģiskais personāls ir stabils un nemainīgs, tomēr tas arī apliecina visas Latvijas problēmu, ka personālam ir tendence novecot un jauni pedagogi pirmsskolas izglītībā nav piesaistīti jau ilgāku laiku.

 

 

Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu tikla optimizācijas modelis līdz 2015.gadam

Administratīvā teritorija

Izglītības iestāde (izglītības iestādes iespējamais statuss)

 

Gulbenes pilsēta

Valsts ģimnāzija

 

 

Vidusskola

 

 

Gulbenes vakara maiņu (neklātienes) vidusskola (vidusskolas filiāle)

 

 

Sākumskola (pamatskola)

 

 

Trīs pirmsskolas izglītības iestādes

 

Lejasciems

Vidusskola (pamatskola)

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde

 

Lizums

Vidusskola (pamatskola)

 

Jaungulbene

Gulbīša vidusskola (pamatskola)

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde (vidusskolas (pamatskolas) filiāle)

 

 

Sveķu speciālā internātpamatskola

 

Druviena

Pamatskola (citas skolas filiāle)

 

Daukstes

Pamatskola (citas skolas filiāle)

 

Tirza

Pamatskola

 

Galgauska

Pamatskola (citas skolas filiāle)

 

Beļava

K.Valdemāra pamatskola

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde (pamatskolas filiāle)

 

 

Ozolkalna pamatskola (citas skolas filiāle)

 

Litene

Pamatskola (citas skolas filiāle)

 

 

Pirmsskolas izglītības iestāde (pamatskolas filiāle)

 

Ranka

Pamatskola

 

 

Pirmsskola

 

Stradi

Stāķu pamatskola

 

 

Pirmsskola izglītības iestāde

 

Stāmeriena

Pamatskola (citas skolas filiāle)

 

Gulbenes novads

Jaungulbenes un Rankas arodvidusskola (atkarībā no valsts politikas)

 

Pievieno komentāru

Komentāri 28

es

Visā novadā runā, ka Bērzos nav disciplīnas.

pirms 9 gadiem, 2011.02.19 18:04

novērotājs

Ģimnāzija nemazs negrib pie sevis Bērzu" gudrās" galvas, labāk strādāt ar visdusskolas centīgajiem bērniem.
Bērzu "gudrie" nav māc';iti nosēdēt un strādāt.

pirms 9 gadiem, 2011.02.18 17:38

vēlētājs

.... 18.02.2011. 14:40:06
Bērzi jālikvidē ,parejās jāatstāj, jo dzenat skolēnus no vienas skolas uz otru ir noziegums.

Kur gan te noziegums - situācijas nomaiņa pēc 6 gadiem ir tikai un vienīgi normāla! Arī eiropā ap šo vecumu jau sāk dalīt skolēnus - tajos, kas mācīsies un iegūs augstskolas diplomus un tajos, kas turpinās mācīties un paralēli jau domās par savu profesiju, kas neprasa augstskolas diplomu! Nav visi bērni jāmoka un jābāž viņu galvās zināšanas, kas viņiem ir par sarežģītu, turpretim gudrākajiem ir jāļauj izpausties un jāliek skandināt mūsu novada vārds valsts līmenī!
Lai pastāvētu un normāli funkcionētu ģimnāzija un tajā mācītos patiešām mūsu pilsētas gaišākās galvas- ir jāveido viena sākumskola pilsētā! Uz kuras skolas bāzes - tas ir diskutējams jautājums - jāapsver visi par un pret... Vai vislabāk - jārīko konkurss!
Un ir viennozīmīgi skaidrs, ka trīs skolas ar vidējās izglītības ieguves iespējām, ir stipri par daudz! Pēc 5 gadiem vairs nebūs kas mācās vidusskolā!
Cerēsim, ka mūsu pilsētas un arī novada vadībai izdosies šo jautājumu atrisināt tā, lai tiktu iegūts maksimāls rezultāts - vislabākie pedagogi vislabākajās un piemērotākajās telpās! Nevis kādu likvidēt - tas ir visvienkāršāk - bet nebūt ne vispareizāk!!!

pirms 9 gadiem, 2011.02.18 17:16

....

Bērzi jālikvidē ,parejās jāatstāj, jo dzenat skolēnus no vienas skolas uz otru ir noziegums.

pirms 9 gadiem, 2011.02.18 14:40

vēlētājs

.... 17.02.2011. 21:27:40
jālikvidē mākslīgi radītās skolas Ģimnāzija un Bērzu skola

ja runājam par mākslīgi radītām skolām, tad pie tādām pieskaitāma arī 2. vsk., jo tā bija skola ar krievu mācību valodu..... Un tikai pēc tam, kad saprata, ka PSRS neatgriezīsies, " mākslīgi" sāka veidot latviešu klases. Tur pat skolotāju daļa ir tā pati, runā "netīrā" latviešu valodā...
Tā, kā vienīgā skola, kas nav mākslīgi radīta - ir vidusskola...
Bet teksts - mākslīgi radīta - ir galīgi nevietā visām skolām pilsētā - katra no tām radās tādēļ, ka tanī mirklī bija vajadzība un iespējas!!! Un ģimnāzija un Bērzi strādā labi, protams, visur jau var atrast, kur piesieties, bet... to jau var visās skolās!!!
Un likvidēt valsts ģimnāziju - to var vēlēties tikai ļoti šauri domājošs cilvēks - ir jādod gaišākajiem prātiem pacīnīties ar sevi un uzlikt latiņu augstāk! Un, ja pilsētā būtu viena sākumskola visiem bērniem 1. - 6. klasēs - ar klašu komplektāciju ģimnāzijā nebūtu problēmas! Kura skola, kam ir 7. - 12. klase, gribēs savus labākos laist projām... Bet Bērzi vieni paši vairs nevar nodrošināt bērnu skaitu, jo dzimstība samazinās un bērnu skaits klasēs vairs nav kā pirms 5 gadiem!

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 22:36

....

jālikvidē mākslīgi radītās skolas Ģimnāzija un Bērzu skola

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 21:27

vēlētājs

Ja reorganizācija - tad reorganizācija....
Jālikvidē visas skolas, izņemot ģimnāzija, jo tai ir valsts statuss un ko tādu zaudēt nevajadzētu....
Tad novadam jāpieņem darbā direktori - vienai sākumskolai 1. - 6. klases un vienai vidusskolai 7. - 12. klases ( arī ar vakarskolas klasēm)!!!
Tad direktori izsludina konkursu uz skolotāju vietām un mūsu pilsētā izglītība zeļ un plaukst - strādā tikai labākie skolotāji, bērni ir spiesti mācīties, nevis meklēt laimi visās pilsētas skolās... Pēc 6. klases - labākie uz ģimnāziju, pārējie uz vidusskolu! Vidusskolai varētu padomāt par kādu specifisku izglītības programmu vai programmām, lai varētu varbūt apgūt kādu ievadu profesijā vai tamlīdzīgi!
Ar ko šis variants ir slikts????

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 18:27

Līga

roberts 17.02.2011. 18:11:56
Mācijos Bērzos, tas bija traki, jo sk vienkārši mācīja tikai labiņos.

jā, jā, jā - laikam jau tieši tāpēc mums visi skolēni sekmīgi kārto valsts ieskaites un nesekmīgo praktiski nav - skolotājas ai rokas velk uz konsultācijām!!!
Robert - TU MELO!!!!
Un pirms tam tu rakstīji par disciplīnu, nevis par mācīšanu - rakstīji, ka nav kārtības - tātad, cik var saprast - tu jau arī esi bijis tas nekārtību cēlājs.................... jo tevi skolotājas nav mācījušas - "māca tikai labiņos...."

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 18:21

roberts

Mācijos Bērzos, tas bija traki, jo sk vienkārši mācīja tikai labiņos.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 18:11

vija

Nē mīļā Aija jālikvidē mākslīgi radītās skolas Ģimnāzija un Bērzu skola.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 18:10

Aija

Ja jāapvieno,tad,protams,2.vsk. un Gulbenes vsk.,jo līmenis tajās vienāds.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:59

vēlētājs

Kā tā var lemt un domāt. Likvidēt vidusskolu ar 400 skolēniem?
Nu reorganizēt.
Tie jau nav telēni ko var pārdzīt no vienas aizgaldas uz otru. Liekataties nu mierā, gudrīši (deputāti)
Strādājat pie apkures, ceļu un ūdens apgādes, padomājat arī par lielajām atkritumu normām, pielsētas apvadceļa sakārtošanas. Skolas sakārtosies pašas. Vecāki nav muļķi un zin kur savus bērnus laist mācītie.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:41

Līga

roberts 17.02.2011. 15:26:07
Bērzi nevar pastāvēt bērnudārza telpās un skolēnu skolā disciplīna ir vienkārši vairāk kā slikta.

Robertiņ - atnāc pie mums ciemos un apskaties.... Nevajag nomelnot otru un bļaut par skabargu mūsu acī, ja pats neredzi baļķi savā acī. Mēs esam ļoti labi informēti arī par disciplīnu vsk un 2. vsk - to par lielu kārtību laikam nevarētu nosaukt....
Bērzos nav neattaisnotu kavētāju un bastotāju, atšķirībā no citām skolām....
Un tādas sporta zāles kā Bērzos nav nevienā citā skolā (ģimnāzija neskaitās) - tāpēc vien pie mums ir vislabāk!!!!!! Bērnudārza telpas mums netraucē - pie mums ir kopības un mājīguma sajūta - lielā skolā tā nekad nebūs!!!! Mēs esam tikai no 1. - 6. klasei - lielie (7. - 12.) mums pāri nedara - pie mums ir FORŠI!!!!!

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:36

pedagogs

Visas vidusskolas piedalās ES fondu apguvē. Atkal izsaimniekosim līdzekļus?
Stāmeriena būs filiāle!?? Kas sportos miljonu vērtajā hallē?? Daudziņa ar Poļaku??

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:33

nezinītis

Gribētos zināt kurš no deputātiem ir beidzis kādu Gulbenes vidusskolu? Padalieties ar informāciju. Iepriekš paldies.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:30

skolotāja

Lai nu lauki tagad palīdz pilsētai.
Nevar visu laiku strādāt ar dažiem skolēniem klasēs un saņemt tādu pašu atalgojumu.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:28

roberts

Bērzi nevar pastāvēt bērnudārza telpās un skolēnu skolā disciplīna ir vienkārši vairāk kā slikta.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:26

....

vienīgā skola pilsētā kas nevar nodrošināt skolēnu skaitu ir ģimnāzija. deputāti lemjat nu!

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:24

anna

jau 20 gadus lemj un vemj!
domes nāk un iet!
ko aiztiek vidusskolas un tracina skolēnus un skolotājus.
lai ir divas un skolēni paši izvēlas kur iet.
vismazākais skaits skolēnu vidusskolas klasēs ir GIMNĀZIJĀ nu to arī likvidējat, lai Ķeķerei nav jāraksta skolēniem un viņu vecākiem lūguma vēstule lai nāk uz Ģimnāziju.

pirms 9 gadiem, 2011.02.17 15:22

Vietējās ziņas