Ko zinām par pensiju otro līmeni?

No desmit "Dzirksteles" aptaujātiem gulbeniešiem, deviņi neko nezināja par pensiju sistēmas otro līmeni.
Trīs līmeņu pensiju sistēma Latvijā ir jau desmit gadus, taču zināšanu par pensiju līmeņiem, arī otro, kur pats nodokļu maksātājs var sekot līdzi līdzekļu virzības procesam, ir maz.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Madonas reģionālās nodaļas Gulbenes klientu apkalpošanas centra vadošā inspektore Inese Zelča informē, ka ir sagatavots un apstiprināts pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību pagājušajā gadā. Kopējais uzkrātais kapitāls valsts fondēto pensiju shēmā pērnā gada laikā palielinājās par 124 miljoniem latu. Tātad kopumā bija ar plusu, savukārt 2008.gadā tas strādāja ar mīnus zīmi. Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus pagājušajā gadā pārvaldīja desmit līdzekļu pārvaldītāji (bankas), piedāvājot divdesmit septiņus ieguldījumu plānus.
Sākoties krīzei, valdība samazināja līdzekļu apmēru, kas no sociālās apdrošināšanas iemaksām nonāk otrajā pensiju līmenī. Šogad tiem vajadzēja būt jau desmit procentiem, tomēr jau otro gadu tie ir tikai divi procenti.


Pensiju sistēmas 2. līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā, kad daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2.līmeņa dalībnieka personiskajā kontā. Līdzekļu krāšana tā sauktajā otrajā pensiju līmenī ir vienkāršākais veids, kā iekrāt līdzekļus savai nākotnes pensijai, kas neprasa papildu izdevumus. Ikviens drīkst mainīt līdzekļu pārvaldītāju vienu reizi gadā, bet ieguldījumu plānus pie viena līdzekļu pārvaldītāja - divas reizes gadā. Gulbeniete Aina stāsta, ka, piemēram, viņa šajās dienās, izvērtējot piedāvātos ieguldījuma plānus, pārgājusi uz, viņasprāt, izdevīgāku.


Par pensiju sistēmas 2.līmeņa dalībnieku brīvprātīgi var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš dzimis pēc 1951.gada 1.jūlija. Tie, kuri dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija, pensiju 2.līmenī tiek iesaistīti automātiski un atliek tikai izvēlēties sev piemērotu plānu.


Vairāk par pensiju līmeņiem un to ienesīgumu var uzzināt internetā "www.manapensija.lv".

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas