Komisija vētī Stāmerienu un Liteni

Stāmerienu un Liteni no Rīgas šķir 200 kilometri, bet līdz Gulbenei attiecīgi ir 15 un 18 kilometri. Tradicionālā pagastu aktivitāšu un sakoptības konkursa pirmajā dienā - 18.jūnijā - pirmie tiek vētīti Stāmerienas un Litenes pagasts.

Vērtētāji, nebūdami īpaši bargi, cenšas saskatīt tikai labo un skaisto. Tas nekas, ja gadu gaitā vairāk vai mazāk iepazīts gandrīz katrs pagasta stūris. Vienmēr var ieraudzīt atkal kaut ko jaunu un pārsteidzošu. Par spīti visam lauki nav un nebūs izmirstoši, jo tajos mīt darbīgi ļaudis.

 

Stāmerienas pagasta pašvaldības vadītājs Raitis Apalups izrāda savu "karaļvalsti", vedot garām palēnām topošai jaunbūvei, autoservisam "Lāčplēši, kas mainījis saimniekus, viesu namam "Ziedugravas" un "Sonāte", pilij, pareizticīgo baznīcai. "Kad vietējais uzņēmējs Dzintars Poļaks visu būs paveicis, kā iecerējis, te būs īsta Ferganas ieleja," lepni saka pašvaldības saimnieks. Teiktajā - nešaubīga pārliecība, ka tā patiesi būs. Iebraucam daudzdzīvokļu mājas "Ezerlīči" pagalmā. Tur - nekā lieka un pārspīlēta, tikai uzskatāms piemērs, kas apgāž uzskatu, ka "kopus cūka nebarojas". "Šī nama iedzīvotāji ir pratuši rast kopīgu valodu, ne visās pagasta daudzdzīvokļu mājās tas ir izdevies," saka R.Apalups. Uzslavu izpelnās Stāmerienas pamatskolas ēka, ko vērtējam kā pagasta sakoptāko objektu. Bruģēts iekšpagalms, spožs jumta segums, pievilcīga fasāde, jauni logi un durvis, par ko prieks ne tikai 155 skolēniem, kas tur mācās, bet ikvienam. Kur tad vēl interaktīvās tāfeles, renovētā skolas bibliotēka un jaunās mēbeles klasēs. "Kamēr nebūs gatava jaunā sporta zāle, tikmēr Stāmeriena novadā neies," joko pašvaldības vadītājs un vedina rādīt vietu, kur taps jaunā celtne, kuras projekta izstrāde vien prasījusi 29 000 latu. Komisijai sagatavotajā informācijā lasām par skolas aktivitātēm, kas rindojas gandrīz divu lappušu garumā. Savukārt Litenē ar skolas aktivitātēm iepazīstina direktore Sarmīte Locāne.

 

Atbalsta vecos ļaudis

 

Ne visi cilvēki var teikt, ka viņiem ir skaista mūža nogale, bet Stāmerienā cenšas darīt, cik iespējams, lai tāda tā būtu. Saskaņā ar pagasta padomes saistošajiem noteikumiem pensionāri, invalīdi un trūcīgie iedzīvotāji saņem 14 dažādus pabalstus un palīdzību. Šogad sociālajai palīdzībai un pabalstiem pašvaldība plānojusi izlietot 21 600 latu. Seši vientuļie pensionāri saņem mājas aprūpi, trīs šobrīd dzīvo pašvaldības veco ļaužu mītnē "Saulstari". Šogad darbu sāka arī veļas mazgāšanas punkts, tādējādi atvieglojot daudzu pagasta cilvēku ikdienu. Pensionāri un trūcīgie iedzīvotāji, izmantojot punkta pakalpojumus, saņem atlaides. Jau sesto gadu darbojas humānās palīdzības punkts, kas sākotnēji tika vērtēts skeptiski. Dienā to apmeklē apmēram 50 cilvēki, lai izraudzītos sev vajadzīgo. Punkta pieci darbinieki tur strādā sabiedriskā kārtā. Savukārt Litenes pagastā iekārtoti sociālie dzīvokļi. Uz tiem veidojas pat rinda. Viens mājoklis paredzēts speciāli nelabvēlīgajām ģimenēm. Lai gan līgums tiek parakstīts uz pusgadu, ir ģimene, kas šajā dzīvoklī mīt jau trīs gadus. Litenes pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Ciglis ir atklāts, ka ievērojami sarukusi pensionāru aktivitāte. "Mēs esam pamazām izmirstošs pagasts. Esam vienīgā pašvaldība rajonā ar vismazāko budžetu, rēķinot uz vienu cilvēku," pašvaldības vadītājs ir nedaudz pesimistisks. Pesmismam būtībā nav pamata, jo tiek domāts par pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanu. Jaunajai piebūvei jātop jau nākamajā gadā. "Ja novadā pēc pieciem vai desmit gadiem šis bērnudārzs vairs nebūs vajadzīgs, to varēsim piemērot veco ļaužu mājas ierīkošanai," saka G.Ciglis.

 

Atdzimst muiža

 

Ilgas un Pāvila privātmājā "Vanagi" saimniekus nesastopam, bet tas nemazina prieku par tur valdošo gaumi un sētas pievilcību, tāpat kā Spulgas un Mārtiņa Upānu pagalms. Negaidīts un pārsteidzošs ir veiksmīgākais rekonstrukcijas un renovācijas objekts "Jaunkalna muiža", kam otru mūžu piešķīris uzņēmējs Jānis Kašs kopā ar dzīvesbiedri Solvitu, atkarojot teritoriju nolemtībai. "Skaistu dabu par naudu nevar nopirkt. Mēs šeit jūtamies ļoti labi, jo strādājam Rīgā, kas cilvēku nogurdina. Te mēs atpūšamies no burzmas, varam padomāt," saka Solvita, bet Jānis lepojas ar simtgadīgajiem kokiem, skaistajiem dīķiem. Neizpaliek saruna arī par to, ar kādām problēmām jārēķinās, ja īpašums atrodas dabas liegumā. "Man ir veicies ne tikai ar vietu, bet arī ar kaimiņiem, kuri manu māju pieskata vairāk nekā savējo," smejas saimnieks, kurš ikdienā nodarbojas ar kažokādas zvēru audzēšanu un realizāciju. Ceļā uz skaisto ir arī Litenes pagasta privātmājas "Pededzes" saimnieks Jānis Plūme un viņa ģimene. "Viss sākās no neliela pagalma, nu jau esam izkopuši Pededzes krastmalu. Nozaģējam koku un uzreiz domājam, kā to pārveidot, lai tas papildinātu kopējo ainavu. Darba vēl ir daudz, bet dzīvojam ar pārliecību, ka reiz viss noteikti taps, kā iecerēts," saka Jānis. Lai iepazītu Liteni, ir jāuzlūko zemnieku saimniecības "Sopuļi" un "Dālmaņi" lauki, gar Pededzes krastu jādodas divu stundu garā pārgājienā, lai vairāk nekā 200 hektāru aplokā ieraudzītu savvaļas govis un zirgus, jāieklausās putnu balsīs, kas ligzdo simtgadīgajos Pededzes ozolos, brīdi jāpakavējas jaunajā estrādē "Parkalīcis", bet galvenais - jātiekas ar liteniešiem, kuri ar lepnumu sacīs, ka viņiem savs pagasts šķiet visskaistākais.

 

 

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas