Kopā iedegsim pirmo adventes sveci

Šodien, 1.decembrī, pulksten 18.00 visu konfesiju kristieši un ikviens cilvēks ar labām domām ir aicināti pulcēties kopā Gulbenes katoļu draudzes baznīcā, lai kopā sajustu pirmās adventes tuvošanos.

"Tā kā ārā ir sniegs un drēgnums, vispirms būsim kopā baznīcā," "Dzirkstelei" saka Gulbenes katoļu draudzes priesteris Māris Zviedris. Piedalīties šajā brīdī ir aicināti arī citu kristīgo konfesiju garīdznieki, piekritis šādam aicinājumam ir Gulbenes baptistu draudzes mācītājs Mihails Voronovs, arī luterāņu draudzes mācītājs Ilgvars Matīss teicies piedalīties, ja vien šis notikums nesakritīs ar citu garīgās dzīves pasākumu.  

M.Zviedris stāsta, ka šo kopīgo sestdienas vakaru skanīgu vērsīs pūtēju orķestra un bērnu vokālā ansambļa priekšnesumi. "Ārā iziesim tikai iedegt pirmo sveci adventes vainagā pie baznīcas un noturēsim kopīgu lūgšanu," saka priesteris. Pasākums neturpināšoties ilgāk par pusstundu.

 

Gulbenes katoļu baznīcā svētdien, pirmajā adventē, no pulksten 8.30 ticīgie stundu dziedās par godu Jaunavas Marijas godam, pulksten 9.00 notiks vissvētākā sakramenta uzstādīšana, pulksten 10.00 - svētā mise, pulksten 18.30 - vesperes, pulksten 19.00 - svētā mise.

 

I.Matīss "Dzirkstelei" stāsta, ka arī Gulbenes luterāņu draudze savai baznīcai gatavo adventes vainagu. Pirmās adventes dievkalpojums Gulbenes luterāņu baznīcā notiks svētdien, 2.decembrī, pulksten 10.00, bet Lejasciema luterāņu draudzes namā - pulksten 14.00. Velēnas luterāņu baznīcā būs otrās adventes dievkalpojums - 9.decembrī pulksten 15.00.

 

Gulbenes baptistu draudzes interneta mājas lapā lasāms, ka draudzes namā dievkalpojumi notiek svētdienās pulksten 11.00.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas