Kultūras darbinieki ir gatavi strādāt

Šonedēļ notika pirmais seminārs, kurā vienkop pulcējās novada kultūras iestāžu, bibliotēku, muzeju, amatierkolektīvu vadītāji un virsvadītāji, mākslas un mūzikas skolas vadība un pedagogi, kā arī interešu izglītības pedagogi. Galvenā diskusiju tēma bija veltīta visu kultūras darbinieku vēl lielākai turpmākajai sadarbībai.

"Gribēju, lai satiekas visi tie novada cilvēki, kuri nes vārdu - kultūras darbinieks. Ir vienalga, vai viņi strādā ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem vai cilvēkiem gados, viņi visi ir tie, kuriem savās domu tāfelēs jāraksta absolūti pozitīvas domas un jārunā gaiši un stipri vārdi it sevišķi šajā laikā," teica Gulbenes novada domes galvenā speciāliste kultūras jautājumos Edīte Siļķēna.  

Izteica cieņas apliecinājumu

Lai gan piedalīties seminārā bija aicināta visa Gulbenes novada domes vadība, šoreiz to pārstāvēja tikai novada domes izpilddirektors Māris Danieks. Kopā ar E.Siļķēnu viņš pasniedza nelielas piemiņas veltes tiem kultūras darbiniekiem, ar kuriem ir pārtrauktas darba attiecības.

 

Paldies tika teikts mūzikas skolas skolotājai Venerandai Rubenei, Ingai Dambrovai, Stradu pagasta kultūras darba organizatorei Astrīdai Vilciņai, Gulbenes kultūras centra direktora vietniecei mākslinieciskajos jautājumos Inetai Melderei un kultūrvides veidotājam rajonā Donātam Veikšānam.

 

Iepazīstina ar veikumu

Ar Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja pamatvērtībām un tā darbību iepazīstināja muzeja direktore Valda Vorza. Viņa lepojās, ka gadā dažādās vietās, ne tikai trīs muzeja izstāžu zālēs, tiek iekārtotas apmēram 13 izstādes.

 

Gulbenes bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne pozitīvi vērtēja faktu, ka par 20 procentiem ir palielinājies bibliotēku apmeklētāju skaits, bet par 12 procentiem - izsniegumu skaits. 9 novada bibliotēkas sākušas strādāt automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā. Kā mīnusu A.Sprudzāne minēja faktu, ka 9 pagastu bibliotēkām novadā ir samazināta darba slodze, bet 5 bibliotēkas ir vienīgās kultūras iestādes novada apdzīvotajās vietās.

 

Gulbenes mākslas skolas direktore Silvija Šķipsna stāstīja, ka mākslas skolā mācās 180 bērni. Starp tiem - 60 mācās skolas filiālēs, kas izveidotas novada pagastos.

 

Gulbenes kultūras centra direktors Egons Kliesmets pauda cerību, ka pēc gada kultūras centrs būs pavisam citādāks, jo pirms vairākiem gadu desmitiem celtajā ēkā līdz šim bijis iecerēts tik vērienīgs remonts.

 

Iesaistīties dažādos projektos aicināja novada domes projektu vadītāja Daiga Gargurne.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas