Labāka bērnu aizsardzība starptautiskos šķiršanās strīdos

ĪSUMĀ:

* Pieaugošs starptautisku šķiršanos un pārrobežu bērnu nolaupīšanu skaits ES liek uzlabot ES strīdu risināšanas noteikumus;

* EP deputāti uzsver nepieciešamību aizsargāt bērnu tiesības;

Vecāku veiktas bērnu nolaupīšanas gadījumos lēmumi jāpieņem ģimenes lietās praktizējošiem un pieredzējušiem tiesnešiem.


Ceturtdien lemjot par izmaiņām ES noteikumos par starptautisku šķiršanās strīdu risinājumu, Eiropas Parlamenta (EP) deputāti galveno uzmanību pievērsa bērnu interešu aizstāvībai.


Atzinīgi novērtējot Eiropas Komisijas (EK) piedāvātos grozījumus, deputāti piedāvā vēl vairāk stiprināt bērnu tiesību aizsardzību visos šķiršanās strīdu risināšanas posmos. Tas nozīmē, ka bērnam ir tiesības paust savu viedokli, un šī procedūra ir skaidri definēta noteikumos, paredzot īpaši apmācīta intervētāja iesaisti.


Ja bērnu nolaupījis kāds no vecākiem un aizvedis viņu uz citu ES valsti, deputāti rosina lietas izskatīšanu uzticēt ģimenes konfliktu risināšanā pieredzējušam tiesnesim.


EP ziņotājs Tadeusz Zwiefka (EPP, Polija) parlamenta debatēs galveno uzmanību pievērsu bērnu tiesībām: “Vecāku strīdos visvairāk cieš bērni, tāpēc tieši viņu aizsardzība ir mūsu galvenais uzdevums. Bērna uzklausīšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, tāpēc tā jāiekļauj noteikumos,” viņš teica.


EP deputāti arī vēlas uzlabot dalīšanos ar informāciju un sadarbību starp dalībvalstu tiesu iestādēm.


Eiropas Parlamenta atzinums tika pieņemts ar 562 balsīm pret 16, 43 deputātiem atturoties. Tas tiks nosūtīts ES Padomei, kuras pārziņa ir galīgā lēmuma pieņemšana.


Fakti

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm ES ir 16 miljoni starptautisku ģimeņu, un katru gadu tiek šķirti 140 000 starptautisku laulību. Katru gadu ES tiek reģistrēti apmēram 1800 gadījumi, kad kāds no vecākiem nolaupījis savu bērnu.


EP ir izveidots vidutāja amats vecāku veiktas starptautiskas bērnu nolaupīšanas lietās. To pašlaik ieņem Elisabeth Morin-Chartier.


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas