Labi veicas matemātika, sliktāk – latviešu valoda

Šajā mācību gadā par to, ka ir pabeigta 9.klase, apliecības saņēma 206 skolēni, liecības - 13 skolēni, veselības stāvokļa dēļ no eksāmeniem bija atbrīvoti 16 skolēni un divi skolēni (viens no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, viens no Stāķu pamatskolas) atrodas ārzemēs.

Augsti rezultāti arī vēsturē un angļu valodā Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe Baiba Muceniece stāsta, ka iepriecinoši ir matemātikas eksāmena rezultāti, jo, piemēram, gada atzīmes matemātikā skolēniem esot pat nedaudz zemākas par eksāmenu atzīmēm. Vidējais radītājs novadā ir daudz augstāks nekā iepriekšējā mācību gadā. Labus rezultātus parādījuši Stāķu un Galgauskas pamatskolas, Gulbenes 2.vidusskolas un Gulbīša vidusskolas, kā arī ģimnāzijas skolēni. Matemātikas eksāmenā 10 balles ir ieguvuši divi skolēni, 9 skolēni ir ieguvuši 9 balles. Savukārt 26 skolēni ir saņēmuši vērtējumu zem 4 ballēm. B.Muceniece stāsta, ka, aptaujājot skolotājus, viņi atzinuši, ka šogad matemātikas eksāmena saturs ir bijis atbilstošs skolēnu izpratnei, kā arī skolēni ir kļuvuši aktīvāki mācību stundās, līdz ar to arī esot labs rezultāts eksāmenā.


Labi skolēniem ir veicies angļu valodas eksāmenā, jo skolēni esot motivēti mācīties šo valodu. Ir daudz augstu rezultātu - 7 skolēni eksāmenu uzrakstījuši uz 10 ballēm, 17 skolēni ieguvuši 9 balles, ļoti daudziem vērtējumā ir 8 balles.


Arī Latvijas un pasaules vēsturē rezultāti kāpj uz augšu. Kopumā šī mācību priekšmeta eksāmenā 11 skolēniem ir 10 balles, 9 skolēniem - 9 balles, ļoti daudziem - 8 balles. Piemēram, Galgauskas pamatskolā 4 skolēni eksāmenā ieguvuši 10 balles

.

Grūtības sagādā gramatika un domrakstu rakstīšana

Grūtāk 9.klašu audzēkņiem ir veicies latviešu un krievu valodas eksāmenā. B.Muceniece rezumē, ka kopumā latviešu valodas eksāmenā nav augstu rezultātu. Labāk šajā eksāmenā ir veicies ģimnāzistiem, Lejasciema vidusskolas, Druvienas, Stāķu un Rankas pamatskolas skolēniem. Desmit balles nav saņēmis neviens skolēns, divi skolēni eksāmenu nokārtojuši uz 9 ballēm, arī 8 balles ir saņēmis pieticīgs skolēnu skaits. B.Muceniece norāda, ka grūtības skolēniem sagādā gramatika, domrakstu plānošana un rakstīšana.

 

"Skolēni prot uzrakstīt par savu dzīvi, bet viņi maz lasa, līdz ar to nopietnus un dziļus domrakstus daudzi nespēj uzrakstīt. Grūtības sagādā arī sava viedokļa izteikšana, kas arī tiek prasīta latviešu valodas darbos," norāda B.Muceniece.


Krītas arī krievu valodas eksāmena rezultāti. Bērni arvien sliktāk runā krieviski, līdz ar to arī rezultāti slīd uz leju.

 

Saņem pateicību

Ministru prezidenta Valda Dombrovska Pateicības rakstu par teicamām sekmēm šogad saņem ģimnāzisti Jānis Bošs un Paula Gāgane, Gulbenes vidusskolas audzēkne Inga Baltiņa un Gulbenes 2.vidusskolas skolniece Kristīna Briede.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas