Lai saņemtu atbalsta maksājumus

Jau līdz šā mēneša sākumam dzīvnieku un bišu saimju īpašniekiem Valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" bija jāpaziņo dzīvnieku un saimju skaits.

Informācijai par dzīvnieku skaitu un bišu saimēm ganāmpulka novietnē pēc situācijas šā gada 1.jūlijā jābūt reģistrētai datu centra datubāzē līdz 10 augustam.

 

"Ganāmpulka īpašnieki, kuri informāciju reģistrēs pēc šā gada 10.augusta, netiks iekļauti pretendentu sarakstos atbalsta maksājumu saņemšanai," atgādina Latvijas Biškopības biedrības pārstāve Līga Lapiņa Lapšina.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas