“Latvenergo”: ““Gulbenes zvērsaimniecībai” elektrību atslēdza par sistemātiskiem parādiem.” 3

"Gulbenes zvērsaimniecības" parāds par elektroenerģijas piegādi ir veidojies sistemātiski kopš 2007.gada. Parāda kopsumma sasniegusi 7058,56 latus. "Dzirksteli" par to informē „Latvenergo" Komunikācijas un mārketinga departamenta Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis.

„Latvenergo" ar SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" jau vairākas reizes ir vienojies par parāda atmaksu. Šādas vienošanās ir slēgtas 2007.gada decembrī un 2008. gada maijā. "Diemžēl, klients neievēro noslēgto vienošanos nosacījumus par parāda apmaksu un paralēli tekošo rēķinu apmaksu. Šādu „Latvenergo" noslēgto vienošanos mērķis ir sadarbībā ar klientu samazināt parāda summu," skaidro A.Siksnis. Pamatojoties uz elektroenerģijas piegādes līgumu, kas noslēgts starp „Latvenergo" un SIA „Gulbenes zvērsaimniecība", lietotāja pienākums ir pilnā apjomā apmaksāt izrakstītos rēķinus par patērēto elektroenerģiju. SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" nepildīja līguma prasības. Tādēļ 4.novembrī SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" tika piedāvāts samaksāt parādu - 4030,81 latus laika periodā līdz 25.janvārim. Šī parāda dzēšanai „Latvenergo" 11.novembrī ar „Gulbenes zvērsaimniecības" īpašnieku noslēdza vienošanos - grafiku par elektroenerģijas parāda atmaksāšanu Ls 4030.81 apmērā par jūlijā, augustā un septembrī patērētās elektroenerģijas rēķiniem. Noslēgtās vienošanās 3. punkts nosaka, ka puses vienojas par parāda - 4030,81 latu - atmaksāšanu. Novembrī noslēgtās vienošanās paredz, ka īpašnieks maksās parādu trīs daļās un arī tekošo rēķinu par patērēto elektroenerģiju. Zvēraudzētavas īpašnieks šobrīd, kopš vienošanās noslēgšanas, ir veicis divus maksājumus (24.novembrī - 1350 latus; un 7.janvārī - 700 latus), kas neatbilst noslēgtās vienošanās nosacījumiem.

"Šobrīd kopējais bilances parāds (parāds un tekošais maksājums) ir 7058,76 lati. Vienošanās nosacījumos tika norādīts - ja klients neievēros vienošanos, tad elektroapgāde tiks pārtraukta bez papildus brīdināšanas. Klients janvārī trīs reizes tika brīdināts par parādu un iespējamo atslēgumu," informē A.Siksnis.

Viņš uzsvēra, ka pirms klienta atslēgšanas, a/s „Sadales tīkls" darbinieki kontaktējās klātienē (uz vietas objektā) ar uzņēmuma SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" grāmatvedi. „Sadales tīkla" darbinieks informēja klienta pārstāvi par atslēgšanu parādu dēļ. Uzņēmuma grāmatvede telefoniski kontaktējās ar uzņēmuma vadītāju. "Pēc SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" darbinieku savstarpējas sarunas, „Sadales tīkls" darbiniekam tika pateikts, lai atslēdz elektrību. Klients acīmredzot nevēlējās turpināt nekādas diskusijas par parāda apmaksu, vai arī klientam nebija iespējams sniegt konkrētas apņemšanās parāda apmaksai," atzina A.Siksnis.

A/s „Sadales tīkls" elektroenerģijas piegādi nodrošina SIA „Gulbenes zvēraudzētavai", kas savukārt tālāk pa saviem elektrotīkliem to piegādā iedzīvotājiem Letēs. Pie SIA „Gulbenes zvērsaimniecības" uzskaites ir pieslēgti iedzīvotāju sektora klienti - šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski, jo 0,4 kilovoltu tīkli pieder uzņēmumam. Neviens no šiem iedzīvotājiem nav „Latvenergo" klients. Iedzīvotājiem par elektroenerģijas piegādi un apmaksu norēķinās ar SIA „Gulbenes Zvēraudzētava".

"Jāpiebilst, ka klienta (zvēraudzētavas) un „Latvenergo" savstarpējā robeža ir noteikta 0,4 kilovoltu transformatora apakšstacijā, tādēļ klientam ir piemērots 0,4 kilovoltu kopņu tarifs, kurš ir zemāks par iedzīvotāju sektora tarifu. Tā kā uzņēmums (zvēraudzētava) ir tālāk pārdevējs, tad tam ir visas iespējas noteikt tādu iedzīvotājiem tādu tarifu, kurš nodrošina tīkla ekspluatācijas izdevumus.
Attiecībā par elektroenerģijas piegādi mājokļiem „Latvenergo" paskaidro, ka lietotājiem, kuri pa savā īpašumā esošiem elektrotīkliem piegādā elektroenerģiju apakšlietotājiem, attiecībā pret apakšlietotājiem ir sistēmas operatora pienākumi un atbildība, bet apakšlietotājiem - lietotāju pienākumi un atbildība," skaidro A.Siksnis.

Viņš uzsver, ka SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" apakšlietotāji var kļūt par lietotājiem, pieprasot sistēmas operatoram elektroenerģijas pieslēgumu.

"Šodien, izvērtējot situāciju, ka Letēs mājsaimniecības bija atstātas bez elektroenerģijas piegādes SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" parādu dēļ, „Latvenergo" atjaunoja elektroenerģijas piegādi šim ražošanas objektam. Taču situācija joprojām paliek aktuāla un neatrisināta, ja SIA „Gulbenes zvērsaimniecība" nesamaksās parādu un nenokārtos juridiskās saistības ar savam elektrotīklam pieslēgtajiem klientiem," saka A.Siksnis.

Pievieno komentāru

Komentāri 3

arī Lettiniece

atslēgt vajadzēja kantori ar visu grāmatvedību! no vecākiem naudu iekasē par patērēto elektroenerģiju, bet savas saistības tālāk nespēj nokārtot! vēl tiesāsies- riebjās!

pirms 11 gadiem, 2009.01.14 18:40

leteniece

Par paraadu tadag lai atbild saimnnieciibas esoshaa,bijushaa vadiiba!!!
Bet kaa tad ar iedziivotaajiem-to saujinu pensionaaru,kas palikushi veel Letees?Ja Letees atsleegs elektriibu vadiibas neizdariibas deel,kaa buut ciema laudiim,kuri katru meenesi maksaajushi par pateereeto elektroenergiju....Kaa justies ciema laudiim,kam viss muuzs nostraadaats Letees un tagad,pat elektriiba ir uz jautaajuma...jo viss jau ir izputinaats.Saimnieciibas vadiibai jaatbid pashai par sekaam!!!

pirms 11 gadiem, 2009.01.14 16:52

Vietējās ziņas